Aktualizácia nástroja ERA nainštalovaného na Failover klastri na systéme Linux

Ak máte ESMC Server nainštalovaný na Failover klastri na systéme Linux a želáte si ho aktualizovať, pokračujte podľa nasledujúcich krokov.

Vykonanie aktualizácie v prostredí s ERA Proxy

Manuálna aktualizácia z verzie ERA 6.3 (a novšej) na najnovšiu verziu ESMC

1.V nástroji Conga (grafické používateľské rozhranie na správu klastrov) deaktivujte službu EraService v rámci Service groups a overte, či sú služby ERA Agent a ERA Server zastavené na oboch uzloch.
 

2.Aktualizujte komponent ESMC Server na uzle node1 podľa nasledujúcich pokynov:

a.Pripojte k tomuto uzlu zdieľané úložisko.

b.Manuálne aktualizujte komponent ERA Server na najnovšiu verziu spustením inštalačného skriptu Server-Linux-x86_64.sh s oprávneniami root alebo sudo.

c.Pôvodný skript klastra umiestnený v /usr/share/cluster/eracluster_server.sh nahraďte novým skriptom z priečinka /opt/eset/RemoteAdministrator/Server/setup/eracluster_server. Nemeňte názov súboru eracluster_server.sh.

d.Po skončení aktualizácie zastavte službu ERA Server (stop eraserver).

e.Deaktivujte samospúšťanie služby ERA Server premenovaním týchto dvoch súborov:

i.mv /etc/init/eraserver.conf /etc/init/eraserver.conf.disabled

ii.mv /etc/init/eraserver-xvfb.conf /etc/init/eraserver-xvfb.conf.disabled

f.Odpojte zdieľané úložisko z uzla node1.

3.Vyššie uvedené kroky zopakujte aj pre aktualizovanie ERA Servera na uzle node2.
 

4.V nástroji Conga (grafické používateľské rozhranie na správu klastrov) spustite v rámci skupín služieb EraService.
 

5.Aktualizujte komponent ESET Management Agent na všetkých klastrových uzloch.
 

6.V ESMC Web Console skontrolujte pripojenie jednotlivých uzlov a tiež to, či sa skutočne zobrazuje najnovšia verzia.
 

Manuálna aktualizácia z verzie 6.1 alebo 6.2 na verziu 6.3