Inštrukcie pre Windows (all-in-one inštalátor)

Ak máte ESMC all-in-one inštalátor uložený na lokálnom disku, môžete použiť túto metódu pre rýchlu aktualizáciu Apache HTTP Proxy na najnovšiu verziu. Ak tento inštalátor nemáte, manuálna aktualizácia Apache HTTP Proxy je rýchlejšia.

1.Zálohujte si nasledujúce súbory:

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\password.file

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\group.file

2.Zastavte službu ApacheHttpProxy otvorením príkazového riadka s opávneniami správcu a spustením nasledujúceho príkazu:

sc stop ApacheHttpProxy

3.Spustite all-in-one inštalátor dvojitým kliknutím na súbor setup.exe a na úvodnej obrazovke kliknite na tlačidlo Ďalej.

4.Zvoľte možnosť Inštalovať/aktualizovať Apache HTTP Proxy (náhrada mirror-a) a kliknite na Ďalej.

package_installation_select

Po odsúhlasení Licenčnej dohody s koncovým používateľom kliknite na Ďalej. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke pre dokončenie inštalácie a potom kliknite na Dokončiť.

Ak na prístup do Apache HTTP Proxy používate prihlasovacie meno a heslo (kapitola Apache HTTP Proxy – inštalácia a ukladanie do vyrovnávacej pamäte), nahraďte nasledujúcu časť kódu:

<Proxy *>
 Deny from all
</Proxy>

touto časťou (nachádza sa v zálohe súboru httpd.conf, vytvoreného v kroku č. 1):

<Proxy *>
 AuthType Basic
 AuthName "Password Required"
 AuthUserFile password.file
 AuthGroupFile group.file
 Require group usergroup
 Order deny,allow
 Deny from all
 Allow from all
</Proxy>

Ak ste v súbore httpd.conf vykonali ďalšie zmeny na mieste vašej predchádzajúcej inštalácie Apache HTTP Proxy, môžete tieto úpravy skopírovať zo zálohovaného súboru httpd.conf do nového (aktualizovaného) súboru httpd.conf.

5.Uložte vaše zmeny a pustite službu ApacheHttpProxy pomocou nasledujúceho príkazu v príkazovom riadku bez obmedzených oprávnení:

sc start ApacheHttpProxy

6.Otestujte pripojenie na Apache HTTP Proxy pomocou otvorenia nasledujúcej URL adresy vo vašom prehliadači:

http://[IP address]:3128/index.html

 
V prípade riešenia problémov si pozrite súbory protokolov Apache HTTP Proxy.