Odinštalovanie alebo preinštalovanie komponentu – Linux

Ak chcete preinštalovať alebo aktualizovať komponent na najnovšiu verziu, spustite znova inštalačný skript.

Pre odinštalovanie komponentu (v tomto prípade je to ESMC Server) spustite inštalátor s parametrom --uninstall:

sudo ./server-linux-x86_64.sh --uninstall --keep-database

Ak chcete odinštalovať iný komponent, použite v príkaze príslušný názov inštalačného balíka. Napríklad ESET Management Agent:

sudo ./agent-linux-x86_64.sh --uninstall

validation-status-icon-warning Dôležité:

Pri odinštalovaní sa odstránia súbory databázy a nastavenia. Pre zachovanie súborov databázy vytvorte SQL dump databázy s parametrom --keep-database.

Po odinštalovaní skontrolujte, či boli odstránené:

služba eraserver.

priečinok /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/.

details_hoverPoznámka:

Pred odinštalovaním odporúčame vytvoriť zálohu databázy pre prípad, že budete potrebovať obnoviť dáta.

Viac informácií týkajúcich sa preinštalovania agenta nájdete v tejto kapitole.