Problémy po aktualizácii/migrácii ESMC Servera

V prípade, že nemôžete spustiť službu ESET Security Management Center Server z dôvodu poškodenej inštalácie a v protokole ste nenašli žiadne relevantné chybové hlásenia, vykonajte opravu podľa krokov uvedených nižšie:

validation-status-icon-error Upozornenie:

Odporúčame, aby ste pred samotnou opravou urobili zálohu databázového servera.

1.Prejdite do Štart > Ovládací panel > Programy a súčasti a dvojitým kliknutím vyberte ESET Security Management Center.

2.Vyberte možnosť Opraviť a kliknite na Ďalej.

3.Použite vaše existujúce nastavenia pripojenia na databázu a kliknite na Ďalej. V prípade, že bude potrebné potvrdenie, kliknite na Áno.

4.Vyberte možnosť Použite heslo správcu, ktoré je už uložené v databáze a kliknite na Ďalej.

5.Vyberte možnosť Ponechať aktuálne používané certifikáty a kliknite na Ďalej.

6.Kliknite na Opraviť.

7.Prihláste sa do Web Console a skontrolujte, či je všetko v poriadku.

 

Ďalšie scenáre:

ESMC Server nebeží, ale máte zálohu databázy:

1.Obnovte zálohu databázy.

2.Uistite sa, že nový server používa rovnakú IP adresu alebo názov hostiteľa ako pôvodný, aby sa mohli agenty pripojiť.

3.Vykonajte opravnú inštaláciu ESMC Servera a použite obnovenú databázu.

ESMC Server nie je spustený, ale exportovali ste z neho certifikát servera a certifikačnú autoritu:

1.Uistite sa, že nový server používa rovnakú IP adresu alebo názov hostiteľa ako pôvodný, aby sa mohli agenty pripojiť.

2.Vykonajte opravnú inštaláciu ESMC Servera použitím zálohovaných certifikátov (pri oprave vyberte možnosť Načítať certifikáty zo súboru a postupujte podľa inštrukcií).

ESMC Server nebeží a nemáte zálohu databázy, certifikát ESMC Servera ani certifikačnú autoritu:

1.Vykonajte opravnú inštaláciu ESMC Servera.

2.Opravte ESET Management Agenty pomocou nasledujúcich metód:

live inštalátor agenta,

vzdialené nasadenie (bude potrebné vypnúť firewall na cieľových počítačoch),

manuálna inštalácia komponentu Agent.