Inštalácia Squid na systéme Windows a vyrovnávacia pamäť HTTP Proxy

Squid je alternatívou k Apache HTTP Proxy. Inštaláciu nástroja Squid na operačnom systéme Windows vykonáte podľa nasledujúcich krokov:

1.Stiahnite si Squid MSI inštalátor a nainštalujte Squid.

2.Kliknite na ikonu Squid for Windows na paneli úloh a vyberte možnosť Stop Squid Service.

3.Prejdite do inštalačného priečinka Squid, napríklad C:\Squid\bin, a pomocou príkazového riadka spustite nasledujúci príkaz:

squid.exe -z -F

Týmto vytvoríte swap adresáre pre vyrovnávaciu pamäť.

4.Kliknite na ikonu Squid for Windows na paneli úloh a vyberte možnosť Open Squid Configuration.

5.Nahraďte http_access deny all týmto: http_access allow all.

6.Povoľte ukladanie do vyrovnávacej pamäte na disku pridaním nasledujúceho riadka:

cache_dir aufs /cygdrive/c/Squid/var/cache 3000 16 256

details_hoverPoznámka:

Umiestnenie adresára vyrovnávacej pamäte môžete zmeniť podľa svojich požiadaviek. V príklade vyššie sa adresár vyrovnávacej pamäte nachádza v umiestnení C:\Squid\var\cache(všimnite si formát cesty v príkaze).

Môžete zmeniť celkovú veľkosť adresára (v tomto príklade je to 3000 MB), počet podadresárov 1. úrovne (v tomto príklade 16) a počet podadresárov 2. úrovne (v tomto príklade 256).

7.Uložte a zatvorte konfiguračný súbor nástroja Squid squid.conf.

8.Kliknite na ikonu Squid for Windows na paneli úloh a vyberte možnosť Start Squid Service.

9.Skontrolujte, či je služba Squid spustená pomocou modulu services.msc (hľadajte Squid for Windows).