Požiadavky pre Microsoft SQL Server

Podmienkou pre inštaláciu ESMC je nainštalovanie a konfigurácia Microsoft SQL Servera. Je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:

Nainštalujte Microsoft SQL Server 2008 R2 alebo novší, prípadne môžete nainštalovať Microsoft SQL Server 2008 R2 Express alebo novší. Počas inštalácie vyberte pre autentifikáciu Mixed mode.

Ak je Microsoft SQL Server už nainštalovaný, nastavte druh autentifikácie na Mixed mode (SQL Server Authentication and Windows Authentication). Postupujte podľa inštrukcií v nasledujúcom článku databázy znalostí.

details_hoverPoznámka:

Ak chcete na prihlásenie sa na Microsoft SQL Server použiť Windows Authentication, postupujte podľa krokov v tomto článku databázy znalostí.

Povoľte TCP/IP pripojenie na SQL Server. Postupujte podľa krokov v nasledujúcom článku databázy znalostí (časť II. Povoľte TCP/IP pripojenie na SQL Server).

details_hoverPoznámka:

Na konfiguráciu a správu databázového systému Microsoft SQL Server si stiahnite SQL Server Management Studio (SSMS).

Neodporúčame inštalovať SQL Server na doménový radič (napríklad ak používate Windows SBS/Essentials). Odporúčame nainštalovať ESET Security Management Center na iný server alebo neoznačiť komponent SQL Server Express počas inštalácie (toto vyžaduje existujúci SQL alebo MySQL Server pre spustenie ESMC databázy).