Nastavenie HTTP Proxy

HTTP Proxy nahrádza funkciu aktualizačného mirror servera v ERA 5.x. HTTP Proxy môžete nastaviť niekoľkými spôsobmi.

details_hoverPoznámka:

Tieto nastavenia budú aplikované ako migrované politiky pre produkty ESET Endpoint pre Windows.

Ak je mirror priamo integrovaný do ERA Servera, k dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Pripájať klienty priamo k internetu: V migrovaných politikách pre koncové zariadenia bude v sekcii Aktualizácia > Profily > HTTP Proxy > Režim proxy zvolená možnosť Použiť globálne nastavenie proxy servera.

Pripájať klienty k internetu použitím HTTP Proxy: V migrovaných politikách pre koncové zariadenia bude v sekcii Aktualizácia > Profily > HTTP Proxy > Režim proxy zvolená možnosť Spojenie pomocou proxy servera.

Pokiaľ ste v prostredí ERA 5.x ako mirror používali klienta, môžete tento mirror využívať aj naďalej – v tomto prípade zvoľte možnosť Použiť existujúce nastavenia mirror-a.