Systémové požiadavky

Existujú určité hardvérové, databázové a softvérové podmienky, ktoré musia byť splnené pre inštaláciu produktu ESET Security Management Center a jeho správne fungovanie.

Bližšie informácie o hardvérových požiadavkách a scenároch nasadenia nájdete v predchádzajúcich kapitolách.