Požiadavky pre server – Windows

Pre inštaláciu komponentu ESMC Server na operačnom systéme Windows je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:

Musíte mať platný licenčný kľúč.

Potrebné porty musia byť otvorené a dostupné – podrobný zoznam portov môžete nájsť tu.

Databázový server (Microsoft SQL Server alebo MySQL) musí byť nainštalovaný a spustený. Pre viac informácií si pozrite požiadavky na databázový server. Ak nemáte databázový server, odporúčame vám postupovať podľa konfigurácie SQL Servera pre správne nastavenie SQL pre používanie s nástrojom ESET Security Management Center. Databáza a používateľ databázy môže byť vytvorený buď počas inštalácie, alebo pred inštaláciou.

details_hoverPoznámka:

Podrobný návod, ako nastaviť vašu databázu a používateľský účet pre MS SQL a MySQL, nájdete v našom článku databázy znalostí.

Java/OpenJDK

validation-status-icon-error Upozornenie:

Verejné aktualizácie pre Oracle JAVA SE 8 vydané po januári 2019 nebudú dostupné na obchodné, komerčné alebo produkčné účely bez komerčnej licencie. Ak sa rozhodnete nezakúpiť si JAVA SE licenciu, môžete prejsť na zdarma dostupnú alternatívu – presný postup nájdete na tomto odkaze.

Musí byť nainštalovaný Microsoft .NET Framework 3.5. Môžete ho nainštalovať pomocou sprievodcu Add Roles and Features Wizard (tak ako je zobrazené nižšie).

install_net_framework