Požiadavky pre Mobile Device Connector

validation-status-icon-error Upozornenie:

Ak sa zmení port alebo názov hostiteľa pre MDM server, všetky mobilné zariadenia budú musieť byť registrované znova.
Z tohto dôvodu odporúčame pre MDM server nastaviť vyhradený názov hostiteľa, pretože ak niekedy budete potrebovať zmeniť hostiteľské zariadenie pre MDM server, budete to môcť urobiť opätovným priradením IP adresy nového hostiteľského zariadenia k MDM názvu hostiteľa vo vašich nastaveniach DNS.

Pre inštaláciu komponentu Mobile Device Connector na operačnom systéme Windows je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:

Verejná IP adresa/názov hostiteľa alebo verejná doména musia byť prístupné z internetu.

details_hoverPoznámka:

Ak potrebujete zmeniť názov hostiteľa pre váš MDM server, bude potrebné spustiť opravnú inštaláciu komponentu MDC. Ak zmeníte názov hostiteľa vášho MDM servera, bude následne potrebné importovať nový certifikát HTTPS servera (so zmeneným názvom hostiteľa).

Otvorené a dostupné porty – pre kompletný zoznam portov kliknite sem. Odporúčame používať vopred definované porty 9981 a 9980, ktoré však môžu byť zmenené pomocou konfiguračného súboru MDM servera. Uistite sa, že mobilné zariadenia sa dokážu cez dané porty pripájať. Toto umožníte zmenou nastavení pre firewall a/alebo sieť. Pre viac informácií o MDM architektúre kliknite sem.

Nastavenia pre Firewall – pri inštalácii nástroja Mobile Device Connector na OS, ktoré nie sú určené pre servery, ako napríklad Windows 7 (len na skúšobné účely), sa uistite, že sú povolené komunikačné porty vytvorením pravidiel pre firewall, a to nasledovne:

C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\ERAMDMCore.exe, TCP port 9980

C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\ERAMDMCore.exe, TCP port 9981

C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\Server\ERAServer.exe, TCP port 2222

 

details_hoverPoznámka:

Cesty k .exe súborom môžu byť rozdielne podľa toho, kde sú nainštalované jednotlivé súčasti ESMC.

Databáza musí byť nainštalovaná a nastavená. Uistite sa, že spĺňate požiadavky pre Microsoft SQL alebo MySQL.

Využitie pamäte RAM nástrojom MDM Connector je optimalizované tak, aby mohlo byť súčasne spustených maximálne 48 procesov „ESET Security Management Center MDMCore Module“. Ak používateľ pripojí viac zariadení, procesy sa budú pravidelne meniť pre každé zariadenie, ktoré momentálne potrebuje využívať zdroje.

Musí byť nainštalovaný Microsoft .NET Framework 3.5. Môžete ho nainštalovať pomocou sprievodcu Add Roles and Features Wizard (tak ako je zobrazené nižšie).

install_net_framework

Požiadavky na certifikát

Pre zabezpečenú komunikáciu cez HTTPS budete potrebovať SSL certifikát vo formáte .pfx. Odporúčame, aby ste použili certifikát poskytnutý certifikačnou autoritou (certifikačná autorita ESMC alebo certifikačná autorita tretej strany). Neodporúčame používať certifikáty s vlastným podpisom, pretože niektoré mobilné zariadenia takéto certifikáty neakceptujú. Toto však nie je problém v prípade certifikátov podpísaných certifikačnou autoritou, pretože takéto certifikáty sú dôveryhodné a nevyžadujú povolenie od používateľa.

Je potrebné, aby ste mali certifikát podpísaný certifikačnou autoritou (certifikačná autorita ESMC alebo certifikačná autorita tretej strany) a príslušný privátny kľúč. Ďalej je potrebné zlúčiť certifikát podpísaný certifikačnou autoritou a privátny kľúč (pomocou OpenSSL) do jedného .pfx súboru:
openssl pkcs12 -export -in certificate.cer -inkey privateKey.key -out httpsCredentials.pfx
Ide o štandardný postup pre väčšinu serverov, ktoré využívajú SSL certifikáty.

Pre Offline inštaláciu budete potrebovať aj partnerský certifikát (Certifikát agenta exportovaný z nástroja ESET Security Management Center). Môžete tiež použiť svoj vlastný certifikát.