Inštalácia a konfigurácia ODBC ovládača

Inštalácia

validation-status-icon-error Upozornenie:

MySQL databáza je podporovaná do verzie 5.7 a ODBC ovládač do verzie 5.3.10. Aktualizácia na vyššiu verziu MySQL alebo ODBC ovládača (5.3.11 alebo 8.x) sa neodporúča.

Virtuálne zariadenie ESMC beží na ODBC 8.0.11-e17. Spomedzi verzií 8.x je s ESMC kompatibilná iba táto verzia. Hlavné linuxové distribúcie neposkytujú túto verziu vo svojom repozitári.

Odporúčame nainštalovať MySQL ODBC ovládač verzie 5.2.

Debian a Ubuntu distribúcie si vyžadujú tiež balík libmyodbc:

sudo apt-get install libmyodbc

details_hoverPoznámka:

Od verzie Ubuntu 16.04.1 LTS a Debian 9 sa už balík libmyodbc v oficiálnom Ubuntu repozitári nenachádza. Odporúčame stiahnuť samostatný balík z oficiálnej webovej stránky a nainštalovať ho. Avšak, tento balík nebude aktualizovaný pomocou Ubuntu metódy apt-get upgrade, ale bude potrebná manuálna aktualizácia.

Pre pripojenie ESMC Servera na systéme Linux na MS SQL Server na systéme Windows môžete nainštalovať MS ODBC ovládač (verzia 13 a novšie). Viac sa dočítate v tomto článku databázy znalostí.


Konfigurácia

Spustite nasledujúci príkaz pre otvorenie súboru odbcinst.ini v textovom editore:

sudo nano /etc/odbcinst.ini

Skopírujte nasledujúcu konfiguráciu do súboru odbcinst.ini (uistite sa, že cesta k Driver a Setup je správna) a potom uložte a zatvorte súbor:

[MySQL]
Description = ODBC for MySQL
Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so
FileUsage = 1

Ak používate 32-bitovú verziu Ubuntu, použite kľúče Driver a Setup a zmeňte cestu na:
/usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/

Cesta k ovládaču sa môže líšiť v závislosti od používanej distribúcie systému Linux. Ovládač môžete nájsť pomocou nasledujúceho príkazu:

sudo find /usr -iname "*libmyodbc*"

ESMC vyžaduje MySQL ovládač s podporou multi-threadingu (súbežné spracovanie vlákien). Túto požiadavku spĺňa ovládač unixODBC (2.3.0 a novšie verzie). Staršie verzie vyžadujú konfiguráciu. Ak máte staršiu verziu, (príkaz odbcinst --version vám ukáže verziu), pridajte nasledujúci parameter do súboru odbcinst.ini:

Threading = 0

Aktualizujte konfiguračné súbory, ktoré ovládajú prístup ODBC k databázovému serveru pomocou nasledujúceho príkazu:

sudo odbcinst -i -d -f /etc/odbcinst.ini