Sieť

Je dôležité, aby ESMC Server aj klientske počítače spravované nástrojom ESMC mali internetové pripojenie, aby bol zabezpečený prístup na repozitáre a aktivačné servery spoločnosti ESET. Ak si neželáte, aby boli klientske počítače pripojené na internet priamo, môžete použiť proxy server (avšak nie rovnaký ako Apache HTTP Proxy) pre umožnenie komunikácie s vašou sieťou a internetom.

Počítače spravované nástrojom ESMC by sa mali pripájať na rovnakú sieť LAN a by mali byť v rovnakej doméne služby Active Directory ako váš ESMC Server. ESMC Server musí byť viditeľný pre klientske počítače. Navyše, klientskym počítačom musí byť umožnená komunikácia s vaším ESMC Serverom pre vzdialené nasadenie a funkciu pokynu na zobudenie.

ESMC pre Windows/Linux je kompatibilný s internetovými protokolmi IPv4 a IPv6. Virtuálne zariadenie ESMC je kompatibilné iba s protokolom IPv4.

Používané porty

Ak vaša sieť používa firewall, pozrite si náš zoznam možných portov sieťovej komunikácie, ktoré sa používajú, keď je vo vašej infraštruktúre nainštalovaný ESET Security Management Center a jeho súčasti.