Inštalácia a konfigurácia MySQL Servera

Inštalácia

validation-status-icon-error Upozornenie:

MySQL databáza je podporovaná do verzie 5.7 a ODBC ovládač do verzie 5.3.10. Aktualizácia na vyššiu verziu MySQL alebo ODBC ovládača (5.3.11 alebo 8.x) sa neodporúča.

Virtuálne zariadenie ESMC beží na ODBC 8.0.11-e17. Spomedzi verzií 8.x je s ESMC kompatibilná iba táto verzia. Hlavné linuxové distribúcie neposkytujú túto verziu vo svojom repozitári.

1.Stiahnite si inštalátor MySQL 5.7 (alebo staršiu verziu) pre Windows z webovej stránky https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/5.7.html a spustite ho.

2.Počas inštalácie vyberte možnosť Custom > MySQL Server.

mysql_component

3.Dokončite inštaláciu MySQL Servera.

4.Stiahnite si a nainštalujte balík Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (podmienka pre ODBC Connector 5.2). Uistite sa, že bitovosť sa zhoduje s nainštalovaným MySQL Serverom: 32-bit alebo 64-bit.

5.Stiahnite si inštalátor ODBC Connector 5.2 (alebo staršiu verziu) pre Windows z webovej stránky https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/5.2.html a spustite ho. Uistite sa, že bitovosť sa zhoduje s nainštalovaným MySQL Serverom.

Konfigurácia

Otvorte nasledujúci súbor v textovom editore:

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7\my.ini

V súbore my.ini nájdite sekciu [mysqld] a pridajte do nej nasledujúce riadky:

max_allowed_packet=33M

Pre MySQL 5.6.20 a 5.6.21 (verziu svojho MySQL môžete zistiť pomocou mysql --version):

oinnodb_log_file_size musí byť nastavené aspoň na 200 MB (napr. innodb_log_file_size=200M), avšak nie viac ako 3000 MB.

Pre MySQL 5.6.22 a novšie verzie:

oinnodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group musí byť nastavené aspoň na 200 MB (znak * predstavuje násobenie, súčin dvoch parametrov musí byť väčší ako 200 MB. Minimálna hodnota pre innodb_log_files_in_group je 2, pričom maximálna hodnota je 100 – musí byť použité celé číslo).
Napríklad:
innodb_log_file_size=100M
innodb_log_files_in_group=2

Uložte zmeny a zatvorte súbor. Zadajte nasledujúci príkaz pre reštartovanie MySQL servera a aplikovanie nastavení (názov služby závisí od verzie MySQL, napr. verzia 5.7 = MySQL57 atď.):

net stop mysql57

net start mysql57

Uistite sa, že inštalácia prebehla úspešne a služba je spustená pomocou zadania nasledujúceho príkazu do príkazového riadka:

sc query mysql57