Inštalácia a konfigurácia MySQL

Inštalácia

validation-status-icon-error Upozornenie:

MySQL databáza je podporovaná do verzie 5.7 a ODBC ovládač do verzie 5.3.10. Aktualizácia na vyššiu verziu MySQL alebo ODBC ovládača (5.3.11 alebo 8.x) sa neodporúča.

Virtuálne zariadenie ESMC beží na ODBC 8.0.11-e17. Spomedzi verzií 8.x je s ESMC kompatibilná iba táto verzia. Hlavné linuxové distribúcie neposkytujú túto verziu vo svojom repozitári.

Ak ste už nainštalovali a nakonfigurovali MySQL, pokračujte na nastavenia.

validation-status-icon-error Upozornenie:

MariaDB je predvolená databáza vo väčšine súčasných linuxových prostredí a je súčasťou inštalácie MySQL.

Databázový server MariaDB nie je podporovaný nástrojom ESET Security Management Center.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Pre správne fungovanie nástroja ESET Security Management Center nainštalujte MySQL. Pred inštaláciou databázy na systéme Linux pridajte MySQL repozitár:

Debian, Ubuntu: pridanie MySQL APT repozitára

CentOS, Red Hat, Fedora: pridanie MySQL Yum repozitára

OpenSUSE, SUSE Linux Enterprise Server: pridanie MySQL SLES repozitára

Po pridaní MySQL repozitára môžete pokračovať v inštalácii MySQL.

Postup inštalácie MySQL sa odvíja od distribúcie a verzie systému Linux:

Debian a Ubuntu distribúcie

Pre inštaláciu MySQL použite nasledujúci príkaz:
sudo apt-get install mysql-server

Pokročilá inštalácia: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-apt-repo.html

CentOS, Red Hat a Fedora distribúcie

Pre inštaláciu MySQL použite nasledujúci príkaz:
sudo yum install mysql-server

Pokročilá inštalácia: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-yum-repo.html

OpenSUSE distribúcia

Pre inštaláciu MySQL použite nasledujúci príkaz:
sudo zypper install mysql-community-server

Manuálna inštalácia

Stiahnite si a nainštalujte MySQL Community Server edíciu na:
http://dev.mysql.com/downloads/


Konfigurácia

Spustite nasledujúci príkaz pre otvorenie my.cnf (my.ini na systéme Windows) súboru v textovom editore:

sudo nano /etc/mysql/my.cnf
(ak ste požadovaný súbor nenašli, skúste umiestnenie /etc/my.cnf alebo /etc/my.cnf.d/community-mysql-server.cnf)

V sekcii [mysqld] súboru my.cnf nájdite nasledujúcu konfiguráciu a zmeňte hodnoty (ak sa v súbore parametre nenachádzajú, pridajte ich do sekcie [mysqld]):

max_allowed_packet=33M

Pre MySQL 5.6.20 a 5.6.21 (verziu svojho MySQL môžete zistiť pomocou mysql --version):

oinnodb_log_file_size musí byť nastavené aspoň na 200 MB (napr. innodb_log_file_size=200M), avšak nie viac ako 3000 MB.

Pre MySQL 5.6.22 a novšie verzie:

oinnodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group musí byť nastavené aspoň na 200 MB (znak * predstavuje násobenie, súčin dvoch parametrov musí byť väčší ako 200 MB. Minimálna hodnota pre innodb_log_files_in_group je 2, pričom maximálna hodnota je 100 – musí byť použité celé číslo).
Napríklad:
innodb_log_file_size=100M
innodb_log_files_in_group=2

 

Uložte a zatvorte súbor a zadajte nasledujúci príkaz pre reštartovanie MySQL servera a aplikovanie nastavení (v niektorých prípadoch bude názov služby mysqld):

sudo service mysql restart

Spustite nasledujúci príkaz pre nastavenie MySQL vrátane oprávnení a hesla (tento krok je voliteľný a nemusí fungovať pre niektoré distribúcie systému Linux):

/usr/bin/mysql_secure_installation

Pomocou nasledujúceho príkazu skontrolujte, či je MySQL server spustený:

sudo netstat -tap | grep mysql

Ak je MySQL server spustený, zobrazí sa nasledujúci riadok. Berte, prosím, na vedomie, že identifikátor procesu – PID (7668 v príklade nižšie) bude odlišný:

tcp   0   0 localhost:mysql    *:*         LISTEN    7668/mysqld