Inštalácia komponentu Mobile Device Connector

Pre inštaláciu komponentu Mobile Device Connector pre ESET Security Management Center Server postupujte podľa nasledujúcich krokov.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Aby mohli byť mobilné zariadenia spravované vždy bez ohľadu na ich polohu, Mobile Device Connector musí byť prístupný z internetu.

details_hoverPoznámka:

Odporúčame vám nasadiť komponent MDM na osobitné hostiteľské zariadenie, nie na zariadenie, na ktorom beží ESMC Server.

1.Z webovej stránky spoločnosti ESET si môžete stiahnuť samostatné inštalátory pre jednotlivé komponenty nástroja ESET Security Management Center.

2.Najprv si však prečítajte požiadavky a uistite sa, že všetky sú splnené.

3.Spustite inštalátor komponentu Mobile Device Connector a potvrďte Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), ak s ňou súhlasíte.

4.Kliknite na Prehľadávať, prejdite do umiestnenia vášho SSL certifikátu používaného na komunikáciu cez HTTPS a zadajte heslo pre tento certifikát.

5.Upresnite MDM názov hostiteľa: toto je verejná doména alebo verejná IP adresa vášho MDM servera a teda je dostupná pre mobilné zariadenia z internetu.

validation-status-icon-warning Dôležité:

MDM názov hostiteľa musí byť zadaný v rovnakej podobe ako je uvedený vo vašom HTTPS certifikáte servera. V opačnom prípade iOS mobilné zariadenie odmietne nainštalovať MDM profil. Napríklad, ak je v HTTPS certifikáte špecifikovaná IP adresa, zadajte túto IP adresu do poľa MDM názov hostiteľa. V prípade, že je špecifikované FQDN (napr. mdm.mycompany.com) v HTTPS certifikáte, zadajte toto FQDN do poľa MDM názov hostiteľa. Taktiež, ak je použitá hviezdička (*) (napr. *.mycompany.com) v HTTPS certifikáte, môžete do poľa MDM názov hostiteľa zadať mdm.mycompany.com.

6.Inštalátor sa teraz potrebuje pripojiť k existujúcej databáze, ktorá bude používaná komponentom Mobile Device Connector. Upresnite nasledujúce údaje o pripojení:

Databáza: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server cez Windows Authentication.

ODBC ovládač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 pre SQL Server.

Názov databázy: môžete ponechať preddefinovaný názov databázy alebo ho zmeniť. Ak je to možné, odporúčame používať predvolený názov databázy era_mdm_db.

Názov hostiteľa: názov hostiteľa alebo IP adresa vášho databázového servera.

Port: číslo portu používaného na pripojenie k serveru.

Používateľské meno/heslo k účtu správcu databázy.

Použiť inštanciu s názvom – ak používate MS SQL databázu, môžete označiť možnosť Použiť inštanciu s názvom. Následne budete môcť použiť vlastnú inštanciu databázy zadaním názvu hostiteľa v tvare HOSTNAME\DB_INSTANCE, napríklad: 192.168.0.10\ESMC7SQL. Pre klastrovú databázu použite len názov klastra. Ak je zvolená táto možnosť, nebude možné zmeniť port, ktorý bude použitý – systém použije porty predvolené spoločnosťou Microsoft.

details_hoverPoznámka:

Ak zvolíte možnosť Použiť inštanciu s názvom, ESMC Server môžete pripojiť aj k MS SQL databáze, ktorá je nainštalovaná na Failover klastri. Do poľa Názov hostiteľa zadajte názov klastra.

details_hoverPoznámka:

Môžete použiť rovnaký databázový server ako používate pre ESMC databázu, odporúčame však použiť iný databázový server, ak plánujete zaregistrovať viac ako 80 mobilných zariadení.

7.Zadajte používateľské meno pre vytvorenú databázu nástroja Mobile Device Connector. Môžete Vytvoriť nového používateľa alebo Použiť existujúceho požívateľa databázy. Zadajte heslo pre používateľa databázy.

8.Zadajte Hostiteľa servera (názov alebo IP adresu vášho ESMC Servera) a Port servera (prednastavený port je 2222, ak používate iný port, zadajte vaše číslo portu).

9.Pripojte MDM Connector k ESMC Serveru. Zadajte Hostiteľa servera a Port servera potrebný pre pripojenie kESMC Serveru a pokračujte výberom buď Serverom asistovanej inštalácie, alebo Offline inštalácie:

oServerom asistovaná inštalácia – uveďte prístupové údaje správcu, ktoré používate na prihlásenie do ESMC Web Console, a inštalátor automaticky stiahne potrebné certifikáty. Skontrolujte tiež požiadavky pre serverom asistovanú inštaláciu.

1.Zadajte Hostiteľa servera (názov alebo IP adresu vášho ESMC Servera) a Port Web Console (ponechajte prednastavený port 2223, ak nepoužívate vlastný port). Nezabudnite zadať aj prihlasovacie údaje (účet správcu) pre Web Console – Používateľské meno/Heslo.

2.Kliknite na Áno v prípade, že ste boli vyzvaný na potvrdenie certifikátu. Prejdite na krok č. 11.

oOffline inštalácia – uveďte Proxy certifikát a Certifikačnú autoritu, ktorú je možné exportovať z nástroja ESET Security Management Center. Môžete tiež použiť svoj vlastný certifikát a vhodnú certifikačnú autoritu.

1.Kliknite na Prehľadávať vedľa partnerského certifikátu a prejdite do umiestnenia, kde sa nachádza Partnerský certifikát (je to Proxy certifikát, ktorý ste exportovali z ESMC). Nechajte pole Heslo certifikátu prázdne, pretože tento druh certifikátu nevyžaduje heslo.

2.Zopakujte tento postup pre certifikačnú autoritu a pokračujte krokom č. 11.        

details_hoverPoznámka:

Ak používate vlastné certifikáty pre ESMC (namiesto prednastavených, ktoré boli automaticky vygenerované pri inštalácii nástroja ESET Security Management Center), je potrebné ich zadať, keď budete vyzvaný poskytnúť Proxy certifikát.

10. Vyberte cieľový priečinok pre Mobile Device Connector (odporúčame použiť prednastavený), kliknite na Ďalej a Inštalovať.

11. Po dokončení inštalácie skontrolujte, či Mobile Device Connector pracuje správne otvorením adresy https://názov_vášho_servera:registračný_port (napr. https://mdm.company.com:9980) vo vašom webovom prehliadači alebo z mobilného zariadenia. Ak bola inštalácia úspešná, zobrazí sa nasledujúca správa: MDM Server je pripravený a spustený

12. Teraz môžete aktivovať MDM pomocou nástroja ESET Security Management Center.