Odinštalovanie starého ESMC Servera

Existuje niekoľko spôsobov, ako vyradiť váš starý ESMC Server/MDM z prevádzky:

validation-status-icon-warning Dôležité:

Uistite sa, že váš nový ESMC Server/MDM je spustený a klientske počítače a mobilné zariadenia sa pripájajú na váš nový ESMC správne.

1.V prípade, že si chcete ponechať operačný systém a znova ho použiť, môžete odinštalovať starú verziu ERA/ESMC MDM, avšak pred tým je potrebné vykonať nasledovné:

Naplánujte reštart operačného systému svojho servera po odinštalovaní.

Uistite sa, že ostatné súčasti ESMC boli odinštalované (vrátane ESET Management Agenta, nástroja Rogue Detection Sensor atď.).

Neodinštalujte svoju databázu, ibaže od nej nie je závislý žiadny iný softvér.

2.Disk s ESMC Serverom môžete naformátovať, v tom prípade však stratíte všetky dáta uložené na disku vrátane operačného systému. Zároveň je to ale najjednoduchší spôsob odstránenia ERA/ESMC/MDM.