Nástroj na migráciu

Ak sa chcete dozvedieť, ktoré nastavenia je možné premigrovať pomocou Nástroja na migráciu, pozrite si toto porovnanie Asistenta migrácie a Nástroja na migráciu (Migration Tool).

validation-status-icon-warning Dôležité:

Verzia nástroja na migráciu musí byť totožná s verziou ESMC, na ktorú sa chystáte migrovať. Pre zistenie potrebnej verzie nástroja na migráciu si pozrite nasledujúci článok databázy znalostí.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Ak sa ESET Management Agent verzie 7.x nainštaluje na klientsky počítač používajúci produkt pre koncové zariadenie verzie 5.x alebo staršej, nastavenie vzdialenej správy sa pre daného klienta automaticky zmení na localhost / 2225. V dôsledku toho sa po nainštalovaní agenta daný klient už nedokáže pripojiť k vášmu nástroju ERA 5.x.

Stiahnite si a spustite nástroj ESET Remote Administrator Migration Tool.

Nainštalujte si balík Microsoft Visual C++ 2015 x86, ktorý je nevyhnutný pre správne fungovanie nástroja na migráciu. Tento balík je súčasťou .zip súboru, ktorý obsahuje inštalátor pre samotný nástroj na migráciu.

Spustite nástroj na migráciu ako správca lokálne na starom ERA Serveri verzie 5.x. Nástroj na migráciu nie je možné spustiť zo vzdialeného zariadenia.

details_hoverPoznámka:

Po migrácii odporúčame skontrolovať všetky položky (počítače, statické skupiny, politiky atď.) a uistiť sa, že migrácia prebehla podľa očakávania. Ak spozorujete nezrovnalosti, pravdepodobne bude potrebné pridať požadované položky manuálne.

Ak sa pri migrácii vyskytne chyba, bude zapísaná v protokole migration.log, ktorý sa nachádza v rovnakom súbore ako nástroj na migráciu. Ak máte do tohto priečinka iba prístup na čítanie, otvorí sa len okno s protokolom. Podobne je to v prípade, keď nie je na disku dostatok miesta. Znamená to, že sa nevytvorí súbor protokolu, ale výsledok uvidíte len v okne protokolu.

migration_tool_1

Nasledujú migračné scenáre, ktoré vám pomôžu so samotným procesom migrácie:

Scenár migrácie 1 – migrácia na ESMC 7.x bežiaci na inom počítači ako ERA 5.x.

Scenár migrácie 2 – migrácia na ESMC 7.x bežiaci na rovnakom počítači ako ERA 5.x.

Scenár migrácie 3 – migrácia na ESMC 7.x, kde sa koncové počítače ďalej pripájajú na starý ERA 5.x, až kým na ne nie je nasadený ESET Management Agent nástrojom ESMC 7.x.