Migrácia databázy – odlišná IP adresa

Cieľom tohto postupu je nainštalovať úplne novú inštanciu ESMC Servera a zachovať vašu existujúcu ESMC databázu vrátane existujúcich klientskych počítačov. Nový ESMC Server bude mať inú IP adresu ako starý ESMC Server a databáza starého ESMC Servera bude importovaná na nový server predtým, ako začne inštalácia.
 

validation-status-icon-warning Dôležité:

Migrácia databáz je podporovaná len medzi rovnakými typmi databáz (z MySQL na MySQL alebo z MSSQL na MSSQL).

Pri migrácii databázy je možné migrovať len medzi inštanciami rovnakej verzie nástroja ESET Security Management Center. Pre inštrukcie, ako zistiť verzie vašich súčastí ESMC, si prečítajte náš článok databázy znalostí. Po dokončení migrácie môžete v prípade potreby aktualizovať ESET Security Management Center.

 

Na vašom súčasnom (starom) ESMC Serveri:

1.Vygenerujte nový certifikát pre ESMC Server, ktorý bude obsahovať informácie o pripojení pre nový ESMC Server. V poli Hostiteľ ponechajte pôvodnú hodnotu (hviezdičku). Tým pádom certifikát nebude viazaný na konkrétny DNS názov alebo IP adresu a zároveň bude umožnená jeho bezproblémová distribúcia.

2.Exportujte certifikát servera zo svojho súčasného ESMC Servera a uložte ho na externé ukladacie zariadenie.

Exportujte všetky certifikáty certifikačnej autority zo svojho ESMC Servera a uložte každý z nich ako .der súbor.

Exportujte serverový certifikát z vášho ESMC Servera vo formáte .pfx. Exportovaný .pfx súbor bude obsahovať aj súkromný kľúč.

3.Vytvorte politiku, ktorá bude definovať novú IP adresu ESMC Servera a priraďte ju k všetkým počítačom. Počkajte, kým sa politika aplikuje na všetky klientske počítače (počítače sa prestanú prihlasovať, keď dostanú informácie o novom serveri).

4.Zastavte službu ESMC Server.

5.Exportujte/zálohujte ESMC databázu.

6.Vypnite zariadenie, ktoré slúži ako súčasný ESMC Server (voliteľné).

validation-status-icon-warning Dôležité:

Zatiaľ neodinštalujte svoj starý ESMC Server.

 

Na vašom novom ESMC Serveri:

1.Nainštalujte/spustite podporovanú ESMC databázu.

2.Importujte/obnovte ESMC databázu z vášho starého ESMC Servera.

3.NainštalujteESMC Server/MDM pomocou all-in-one inštalátora (Windows) alebo zvoľte iný spôsob inštalácie – po jednotlivých komponentoch (Windows a Linux) alebo použite virtuálne zariadenie. Počas inštalácie ESMC Servera upresnite nastavenia pripojenia na databázu.

4.Prihláste sa do ESMC Web Console.

5.Importujte všetky verejné kľúče certifikačnej autority exportované z vášho starého ESMC Servera. Pre vykonanie tohto kroku postupujte podľa inštrukcií pre importovanie verejného kľúča.

6.Zmeňte certifikát ESMC Servera v nastaveniach servera tak, aby sa používal certifikát vášho starého ESMC Servera (ten, ktorý bol exportovaný v kroku č. 1). Nezastavujte službu ESMC Server až do kroku č. 7.

7.Reštartujte službu ESMC Server. Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí.

Klientske počítače by sa mali teraz pripojiť na váš nový ESMC Server pomocou ich pôvodného certifikátu ESET Management Agenta, ktorý je overovaný certifikačnou autoritou importovanou zo starého ESMC Servera. Ak sa klientske počítače nepripájajú, pozrite si kapitolu Problémy po aktualizácii/migrácii ESMC Servera.

 

Odinštalovanie starého ESMC Servera/MDM

Keď ste si istý, že na vašom novom ESMC Serveri funguje všetko správne, opatrne odinštalujte svoj starý ESMC Server/MDM podľa našich podrobných inštrukcií.