MDM funkcia licencovania iOS zariadení

Keďže spoločnosť ESET neposkytuje žiadnu aplikáciu prostredníctvom App Store, všetky licenčné údaje pre iOS zariadenia uchováva Mobile Device Connector.

Každé zariadenie má samostatnú licenciu a môže byť aktivované pomocou úlohy aktivácie produktu (rovnako ako pre Android).

iOS licencie môžu byť deaktivované nasledujúcimi spôsobmi:

Odstránením zariadenia zo správy pomocou úlohy Ukončiť spravovanie.

Odinštalovaním MDC pomocou možnosti Odstrániť databázu.

Deaktiváciou pomocou iných metód (deaktivácia v rámci ESMC alebo deaktivácia pomocou EBA).
 

Pretože MDC komunikuje s licenčnými servermi spoločnosti ESET v zastúpení iOS zariadení, EBA portál odráža stav MDC a nie stav jednotlivých zariadení. Aktuálne informácie o zariadení sú vždy dostupné v nástroji ESMC Web Console.

Pre zariadenia, ktoré nie sú aktivované, alebo zariadenia, ktorých platnosť licencie vypršala, bude zobrazený stav ochrany červenou farbou a hlásenie „Licencia nie je aktivovaná“. Takéto zariadenia nebudú vykonávať úlohy, nebudú sa na ne dať aplikovať politiky a nebudú doručovať iné než kritické upozornenia.

Ak je počas odinštalovania MDM zvolená možnosť Neodstrániť databázu, licencie nebudú deaktivované. Tieto licencie budú môcť byť použité znova, keď sa MDM na databáze preinštaluje, budú taktiež môcť byť odobraté prostredníctvom nástroja ESET Security Management Center alebo deaktivované pomocou EBA. Pri presune na iný MDM Server budete musieť znova vykonať úlohu aktivácie produktu.