Manuálne pridanie počítačov

Táto kapitola dopĺňa predchádzajúcu kapitolu a popisuje kroky, ktoré je potrebné dodržať pri nasadzovaní ESET Management Agenta:

1.Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), potvrďte ju, a následne kliknite na Ďalej.

2.Zadajte názvy hostiteľov a IP adresy a následne kliknite na Next (Ďalej). Každá IP adresa alebo názov hostiteľa musí byť na osobitnom riadku.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Všetky zvolené počítače musia mať rovnakú platformu (64-bitový alebo 32-bitový operačný systém).

3.Zobrazia sa vami zvolené počítače, na ktorých má prebehnúť vzdialené nasadenie. Uistite sa, že všetky počítače sú pridané a následne kliknite na Next (Ďalej).

4.Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) a vyberte inštalačný balík vytvorený cez ESMC Web Console alebo cez ESET Cloud Administrator. Môžete tiež použiť offline inštalačný balík ESET (súbor .dat) vytvorený pomocou inštalátora ECA Live Installer. Pokiaľ na vašom lokálnom počítači nie je nainštalované žiadne iné bezpečnostné riešenie, zrušte označenie možnosti Use ESET AV Remover (Použiť ESET AV Remover). Nástroj ESET AV Remover dokáže odstrániť niektoré aplikácie.

5.Zadajte prihlasovacie údaje k cieľovým počítačom. Pokiaľ sú počítače súčasťou domény, zadajte prihlasovacie údaje k účtu doménového administrátora. Pri použití lokálneho administrátorského účtu je potrebné na cieľových počítačoch vypnúť Kontrolu používateľských kont (UAC). Ak označíte možnosť Use current user credentials, automaticky sa vyplnia prihlasovacie údaje aktuálne prihláseného používateľa.

6.Vyberte spôsob vzdialeného nasadenia (deployment method), t. j. metódu umožňujúcu spúšťanie programov na vzdialených zariadeniach. Built-in metóda je predvoleným nastavením a podporuje chybové hlásenia systému Windows. Na nasadenie je možné použiť taktiež nástroj tretej strany PsExec. Vyberte jednu z týchto dvoch možností a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

deploy_tool

7.Akonáhle sa začne proces inštalácie, zobrazí sa správa „Success“ (Úspešné). Pre dokončenie nasadenia kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Pokiaľ nasadenie zlyhá, môžete vygenerovať zoznam počítačov, na ktorých sa inštalačný balík nepodarilo nasadiť. Urobiť tak môžete kliknutím na tlačidlo Browse (Prehľadávať) vedľa poľa Export failed computers, následným zvolením .txt súboru, do ktorého chcete zoznam uložiť, a kliknutím na tlačidlo Export failed computer.

deploy_tool_success

Správne fungovanie ESET Management Agenta na klientskom počítači si môžete overiť pomocou protokolu (umiestnený na klientskom počítači v C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html).

details_hoverPoznámka:

Nasadenie môže zlyhať z niekoľkých dôvodov. V prípade akýchkoľvek problémov s nasadením si prečítajte kapitolu Riešenie problémov alebo Ukážkové scenáre nasadenia ESET Management Agenta.