Protokoly

Každý komponent nástroja ESET Security Management Center vykonáva zapisovanie do protokolu. Komponenty ESMC zapisujú do protokolov informácie o určitých udalostiach. Umiestnenie protokolov závisí od konkrétneho komponentu. Nižšie je uvedený zoznam umiestnení protokolov:

Windows

ESMC Server

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\

ESET Management Agent

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\

ESMC Web Console a Apache Tomcat

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\Protokoly

Pozrite si tiež https://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/logging.html

Mobile Device Connector

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Logs\

Rogue Detection Sensor

C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\

Apache HTTP Proxy

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\logs\
C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\logs\errorlog

Na starších operačných systémoch Windows

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\...

details_hoverPoznámka:

C:\ProgramData je podľa predvolených nastavení skrytý priečinok. hmtoggle_plus0 Pre jeho zobrazenie...

 

Linux

ESMC Server

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

ESET Management Agent

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

Mobile Device Connector

/var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/Proxy/

Apache HTTP Proxy

/var/log/httpd/

ESMC Web Console a Apache Tomcat

/var/log/tomcat7/ alebo /var/log/tomcat8/

Pozrite si tiež https://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/logging.html

ESMC RD Sensor

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/

Virtuálne zariadenie ESMC

Konfigurácia ESMC VA

/root/appliance-configuration-log.txt

ESMC Server

/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

Apache HTTP Proxy

/var/log/httpd

macOS

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/

/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log