Podrobná inštalácia ESMC Servera na systéme Linux

V tomto inštalačnom scenári si podrobne ukážeme, ako nainštalovať ESMC Server a ESMC Web Console. Postup inštalácie si ukážeme na už spustenom MySQL.

 

Pred vykonaním inštalácie

1.Uistite sa, že máte nainštalovaný databázový server a máte k nemu prístup. Ak nemáte nainštalovaný žiadny databázový server, musíte ho nainštalovať a nakonfigurovať.

2.Stiahnite si samostatné komponenty ESMC pre Linux (Agent, Server, Web Console). Inštalačné súbory nájdete na stránkach spoločnosti ESET v časti ESMC Samostatné inštalátory .

 

Inštalácia

details_hoverPoznámka:

Inštalácia vyžaduje, aby ste mali oprávnenie na použitie príkazu sudo, resp. aby ste mali root oprávnenia.

details_hoverPoznámka:

Ak chcete nainštalovať ESMC Server na SUSE Linux Enterprise Server (SLES), riaďte sa pokynmi v tomto článku databázy znalostí.

1.Nainštalujte požadované balíky ESMC Servera.

2.Prejdite do priečinka, kde ste stiahli ESMC Server a spustite inštalačný balík:

chmod +x server-linux-x86_64.sh

3.Nastavte pripojenie na MySQL Server podľa kapitoly Inštalácia a konfigurácia MySQL.

4.hmtoggle_plus0Skontrolujte konfiguráciu MySQL ODBC ovládača

5.Upravte parametre inštalácie a spustite inštaláciu ESMC Servera. Pre viac informácií si pozrite kapitolu Inštalácia servera – Linux.

6.Nainštalujte potrebné Java a Tomcat balíky pre ESMC Web Console. hmtoggle_plus0Požiadavky pre ESMC Web Console

7.Nasaďte a otestujte ESMC Web Console podľa kapitoly Inštalácia ESMC Web Console – Linux. Ak máte problémy s HTTPS pripojením do ESMC Web Console, prečítajte si článok o nastavení pripojenia HTTPS/SSL.

8.Nainštalujte ESET Management Agenta na server.