Scenáre nasadenia – najvhodnejšie postupy

Nasledujúca sekcia pojednáva o rozličných scenároch nasadenia pre rôzne sieťové prostredia.

Najvhodnejšie postupy pre nasadenie ESET Security Management Center

Počet klientov

Do 1 000 klientov

1 000 – 5 000 klientov

5 000 – 10 000 klientov

10 000 – 50 000 klientov

50 000 – 100 000 klientov

100 000 a viac klientov**

ESMC Server a databázový server na tom istom zariadení

x

x

x

Použitie MS SQL Express

x

x

x

Použitie MS SQL

Použitie MySQL

x

x

x

Použitie virtuálneho zariadenia ESMC

Neodporúča sa

x

x

x

Použitie virtuálneho počítača

Voliteľné

x

x

Odporúčaný interval replikácie (v priebehu nasadenia)

60 sekúnd*

5 minút

10 minút

15 minút

20 minút

25 minút

Odporúčaný interval replikácie (po nasadení, počas bežného používania)

10 minút

10 minút

20 minút

30 minút

40 minút

60 minút

* Predvolený interval replikácie ESET Management Agenta. Bližšie informácie o tom, ako upraviť interval replikácie tak, aby vyhovoval vašej infraštruktúre, nájdete v tejto kapitole. Pre vysoko výkonnú konfiguráciu hardvéru odporúčame ponechať celkový počet pripojení agenta k serveru pod úrovňou 1000 za sekundu.

** O odporúčaných požiadavkách na hardvér sa dočítate v kapitole Škálovateľnosť ESMC infraštruktúry.

Jeden server (malé spoločnosti)

Na správu malých sietí (1000 a menej klientov) stačí mať ESMC Server a všetky súvisiace komponenty ESMC nainštalované na jednom zariadení. Ide vlastne o jeden server alebo samostatne nainštalovaný komponent.

Vzdialené pobočky s Proxy

Ak klientske počítače nie sú priamo viditeľné na ESMC Serveri, použite proxy na presmerovanie komunikácie. Proxy neagreguje komunikáciu a neznižuje počet replikácií.

Podniková sieť (Enterprise)

V podnikovej sieti (napríklad so 100 000 klientmi) by mali byť využité ďalšie komponenty ESMC:

RD Sensor pomáha pri vyhľadávaní nových počítačov vo vašej sieti.

SQL databáza môže byť zavedená na osobitný server alebo Failover klaster.

ESMC Server môže byť nainštalovaný na Failover klastri.