All-in-one inštalácia na systéme Windows

ESET Security Management Center môže byť nainštalovaný rôznymi spôsobmi. Zvoľte si typ inštalácie, ktorá je najvhodnejšia pre vaše prostredie. Najjednoduchší spôsob je použiť all-in-one inštalátor nástroja ESET Security Management Center. Táto metóda umožňuje nainštalovať ESMC a jeho súčasti na jeden počítač.

Inštalácia komponentov (súčastí) umožňuje nainštalovať rôzne komponenty nástroja ESET Security Management Center na rôzne počítače. To vám umožňuje prispôsobiť si inštaláciu. Môžete nainštalovať každý komponent na akýkoľvek počítač za predpokladu, že daný počítač spĺňa systémové požiadavky.

ESMC môžete nainštalovať pomocou:

all-in-one inštalácie – ESMC Server, Apache HTTP Proxy alebo Mobile Device Connector,

samostatných inštalátorov pre súčasti ESMC (inštalácia komponentov).
 

Vlastné inštalačné scenáre zahŕňajú:

inštaláciu s vlastnými certifikátmi,

inštaláciu na Failover klaster.

Väčšina inštalačných scenárov vyžaduje inštaláciu rôznych komponentov nástroja ESET Security Management Center na rôzne počítače v závislosti od sieťovej architektúry, výkonnostných požiadaviek atď. Pre jednotlivé komponenty nástroja ESET Security Management Center sú dostupné nasledujúce inštalačné balíky:

Základné súčasti

ESMC Server

ESMC Web Console

ESET Management Agent – musí byť nainštalovaný na klientskych počítačoch, voliteľne aj na ESMC Serveri.

Voliteľné súčasti

RD Sensor

Mobile Device Connector

Apache HTTP Proxy

Mirror Tool

Ak chcete aktualizovať ESET Remote Administrator na najnovšiu verziu (ESMC 7.0), prečítajte si náš článok databázy znalostí.