Apache HTTP Proxy – inštalácia a ukladanie do vyrovnávacej pamäte

O Apache HTTP Proxy

Apache HTTP Proxy môže slúžiť na rôzne účely:

Funkcia

Proxy riešenie poskytujúce danú funkciu

Ukladanie stiahnutých dát a aktualizácií do vyrovnávacej pamäte

Apache HTTP Proxy alebo iné proxy riešenie

Ukladanie výsledkov z ESET Dynamic Threat Defense do vyrovnávacej pamäte

Iba nakonfigurované Apache HTTP Proxy

Komunikácia medzi ESET Management Agentmi a ESMC Serverom

Apache HTTP Proxy alebo iné proxy riešenie

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ak už máte Apache HTTP Proxy nainštalované na systéme Windows a chcete ho aktualizovať na najnovšiu verziu, prejdite na kapitolu Aktualizácia Apache HTTP Proxy.

Apache HTTP Proxy – ukladanie do vyrovnávacej pamäte

Apache HTTP Proxy sťahuje a ukladá do vyrovnávacej pamäte:

aktualizácie detekčného jadra,

úlohy aktivácie produktu – komunikácia s aktivačnými servermi a ukladanie licenčných údajov,

dáta v ESMC repozitári,

aktualizácie komponentov produktu.

Dáta uložené vo vyrovnávacej pamäti sú distribuované na koncové zariadenia vo vašej sieti. Ukladanie do vyrovnávacej pamäte môže výrazne znížiť prenosové zaťaženie internetu v sieti.

details_hoverPoznámka:

Ako alternatívu k Apache HTTP Proxy môžete nainštalovať Squid.

Inštalácia zo samostatného inštalátora

1.Z webovej stránky spoločnosti ESET si môžete stiahnuť samostatné inštalátory pre jednotlivé komponenty nástroja ESET Security Management Center.

2.Otvorte ApacheHttp.zip a extrahujte súbory do C:\Program Files\Apache HTTP Proxy

details_hoverPoznámka:

Ak chcete nainštalovať Apache HTTP Proxy na iný pevný disk, cesta C:\Program Files\ musí byť nahradená zodpovedajúcou cestou podľa inštrukcií uvedených nižšie a takisto je potrebné urobiť zmeny aj v súbore httpd.conf, nachádzajúcom sa v adresári Apache HTTP Proxy\conf. Napríklad, ak extrahujete obsah súboru ApacheHttp.zip do D:\Apache Http Proxy, potom cesta C:\Program Files\ musí byť nahradená cestou D:\Apache Http Proxy.

3.Otvorte príkazový riadok ako správca a zmeňte adresár na C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin

4.Spustite nasledujúci príkaz:

httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

5.Spustite službu ApacheHttpProxy pomocou nasledujúceho príkazu:

sc start ApacheHttpProxy

6.Skontrolujte, či je služba Apache HTTP Proxy spustená napr. pomocou modulu services.msc (hľadajte ApacheHttpProxy). Štandardne je služba nastavená na automatické spustenie.

Po inštalácii nakonfigurujte Apache HTTP Proxy v závislosti od požadovaných funkcionalít.