Prvé kroky a najvhodnejšie postupy

Po úspešnej inštalácii nástroja ESET Security Management Center môžete začať s nastaveniami.

Otvorte vo svojom prehliadači ESMC Web Console a prihláste sa.

Zoznámte sa s ESMC Web Console

Predtým, ako sa pustíte do prvého nastavovania, odporúčame, aby ste sa zoznámili s ESMC Web Console, pretože je to rozhranie, ktoré budete používať na správu bezpečnostných produktov od spoločnosti ESET. Kapitola Úlohy po inštalácii vás prevedie odporúčanými krokmi pre optimálne nastavenia. Po prvom prihlásení do ESMC Web Console vám odporúčame spustiť klientsku úlohu Aktualizácia operačného systému na počítači, na ktorom je nainštalovaný ESET Security Management Center.

Vytvorenie používateľského účtu

Počas inštalácie vytvoríte účet správcu. Odporúčame však, aby ste účet správcu nepoužívali na každodennú činnosť, ale aby ste si na správu klientov a nastavovanie ich oprávnení vytvorili nový účet.

Pridanie klientskych počítačov, serverov alebo mobilných zariadení do vašej infraštruktúry ESMC

Už počas inštalácie môžete vyhľadať počítače vo vašej sieti. Všetky nájdené počítače budú zobrazené v sekcii Počítače po tom, ako spustíte ESET Security Management Center. Ak sa v tejto sekcii počítače neukážu, spustite úlohu Synchronizácia statickej skupiny pre vyhľadanie počítačov a ich zobrazenie v skupinách.

Nasadenie agenta

Keď sa počítače nájdu, nasaďte na ne agenta. Agent sprostredkúva komunikáciu medzi nástrojom ESET Security Management Center a klientmi.

Inštalácia produktu ESET (vrátane aktivácie)

Pre zaistenie ochrany vašich klientov a siete použite úlohu Inštalácia softvéru, pomocou ktorej nainštalujete produkty spoločnosti ESET.

Vytvorenie a úprava skupín

Odporúčame rozdeliť klienty do statických a dynamických skupín na základe rôznych kritérií. Uľahčuje to správu klientov a správca má väčší prehľad o sieti.

Vytvorenie novej politiky

Politiky sú užitočné v prípade, že chcete uplatniť špecifickú konfiguráciu pre bezpečnostné produkty spoločnosti ESET na klientskych počítačoch. Môžete sa tým vyhnúť potrebe nastaviť každý nainštalovaný bezpečnostný produkt ESET manuálne na každom počítači. Po vytvorení novej politiky, ktorá obsahuje vaše nastavenia, ju môžete priradiť k skupine (statickej alebo dynamickej) pre aplikovanie vašich nastavení na všetky počítače v skupine.

Priradenie politiky ku skupine

Pre aplikovanie politiky musí byť daná politika priradená k určitej skupine. To znamená, že na počítače patriace do skupiny bude politika aplikovaná. Politika bude aplikovaná vždy, keď sa agent pripojí na ESMC Server.

Nastavenie oznámení a vytváranie správ

Ak chcete mať lepší prehľad o tom, čo sa deje s počítačmi vo vašej sieti, odporúčame použiť Oznámenia a Správy. Napríklad, ak chcete byť upozornený na určitú udalosť alebo si chcete pozrieť alebo stiahnuť správu.

Záloha databázy

Odporúčame pravidelne zálohovať databázu pre zníženie rizika straty dát.

Záloha certifikačnej autority servera a partnerských certifikátov

Odporúčame, aby ste exportovali certifikačnú autoritu servera a partnerské certifikáty. V prípade, že potrebujete preinštalovať ESMC Server, môžete použiť certifikačnú autoritu a partnerské certifikáty z pôvodného ESMC Servera a nemusíte preinštalovať ESET Management Agenty na klientskych počítačoch.