Scenár migrácie 1

Tento scenár pokrýva migráciu na ESMC 7.x bežiaci na inom počítači ako ERA 5.x. Pre podrobné inštrukcie týkajúce sa inštalácie pomocou all-in-one inštalátora si môžete prečítať náš článok databázy znalostí.

1.Uistite sa, že máte nástroj ESMC 7.x nainštalovaný a bežiaci na inom počítači.

2.Stiahnite si a spustite nástroj ESET Remote Administrator Migration Tool.

Nainštalujte si balík Microsoft Visual C++ 2015 x86, ktorý je nevyhnutný pre správne fungovanie nástroja na migráciu. Tento balík je súčasťou .zip súboru, ktorý obsahuje inštalátor pre samotný nástroj na migráciu.

Spustite nástroj na migráciu ako správca lokálne na starom ERA Serveri verzie 5.x. Nástroj na migráciu nie je možné spustiť zo vzdialeného zariadenia.

3.Vyberte možnosť Export pre uloženie dát z ERA 5.x do prechodného databázového súboru.

4.Sprievodca migráciou dokáže preniesť len špecifické dáta. Vyberte dáta, ktoré chcete preniesť a kliknite na Ďalej.

migration_tool_2

Po vybraní adresára pre uloženie dočasnej databázy s dátami zobrazí sprievodca priebeh a stav načítavania informácií z databázy ERA 5.x.

Všetky dáta sú exportované do prechodnej databázy.

5.Po dokončení exportu dát si môžete vybrať jednu z dvoch možností:

Kliknúť na Dokončiť pre dokončenie exportu, skopírovať súbor prechodnej databázy na server, kde beží ESET Security Management Center 7.x, a následne importovať dáta pomocou nástroja na migráciu (Migration Tool).

Použiť možnosť Importovať teraz a importovať dáta priamo do nástroja ESET Security Management Center 7.x prostredníctvom siete. Následne je potrebné zadať údaje o pripojení a prihlasovacie údaje pre nový ESMC Server.

details_hoverPoznámka:

Statické skupiny synchronizované z Active Directory sú ignorované a nebudú exportované.

6. Ak nastavenia servera nedovoľujú importovanie vybraných údajov, nástroj na migráciu Migration Tool vám umožní zmenu nastavení ESMC 7 pre vybrané komponenty.

Každý komponent je potom importovaný. Pre každý komponent je dostupný Protokol migrácie. Po ukončení importu nástroj Migration tool zobrazí dialógové okno s výsledkom procesu importovania.

migration_tool_7

validation-status-icon-warning Dôležité:

V prípade, že ste sa rozhodli migrovať používateľov, ich heslá boli vynulované a nahradené náhodne vygenerovanými heslami. Tieto vygenerované heslá budú dostupné na exportovanie vo formáte .CSV.

7. Nástroj na migráciu (Migration Tool) môžete použiť na vygenerovanie skriptu, ktorý umožňuje prednastaviť ESET Management Agenty na klientskych počítačoch. Tento skript je malý spustiteľný .bat súbor, distribuovateľný na klientske počítače.

migration_tool_8

Odporúčame skontrolovať migrované nastavenia a dáta a overiť si, či import prebehol úspešne. Potom môžete použiť skript na nasadenie ESET Management Agentov najprv na menšiu skupinu počítačov, aby ste sa uistili, že sa pripájajú na server správne.

Po úspešnom pripojení testovacej skupiny môžete nasadiť agenta na ostatné počítače v sieti (manuálne alebo použiť AD synchronizačnú úlohu na pridanie počítačov vo Web Console a následné nasadenie agenta).

details_hoverPoznámka:

Ak zlyhá niektorý z krokov migrácie, mali by ste vrátiť zmeny vykonané pre ESMC 7.x, pripojiť počítače späť na ERA 5.x, obnoviť zálohy dát z verzie ERA 5.x a kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET.