ESET Security Management Center API

ESET Security Management Center ServerApi (ServerApi.dll) je rozhranie API; sada funkcií a nástrojov pre vytváranie vlastných softvérových aplikácií podľa vlastných požiadaviek. Prostredníctvom ServerApi môže vaša aplikácia poskytnúť vlastné rozhranie, funkcie a operácie, ktoré by ste za normálnych okolností vykonávali pomocou ESMC Web Console, ako je napr. správa nástroja ESET Security Management Center, vytváranie a prijímanie správ atď.

Pre viac informácií, príklady v jazyku C a zoznam dostupných JSON správ navštívte nasledujúcu webovú stránku:

ESMC 7 API