Čo je nové v riešení ESET Security Management Center 7.0

Funkcia

ERA 6.x

ESET Security Management Center 7

Konzola

Web Console (vo webovom prehliadači).

Web Console vo webovom prehliadači s výrazne prepracovanou hlavnou ponukou, rozložením sprievodcu, ikonami a akciami, ktoré je možné vyvolať jediným kliknutím. ESMC Web Console vyžaduje Java/OpenJDK.

Súčasti

Server, Web Console (webové rozhranie, vyžaduje Java a Apache Tomcat), Agent, Proxy, Rogue Detection Sensor, Mobile Device Connector, Apache HTTP Proxy pre ukladanie aktualizácií do vyrovnávacej pamäte.

ERA Proxy bolo odstránené. Apache HTTP Proxy teraz umožňuje ukladanie aktualizácií produktov do vyrovnávacej pamäte a zároveň preposiela komunikáciu ESET Management Agentov.

Ako migrovať z ERA Proxy na Apache HTTP Proxy

Databáza

Pripojenie k jedinej databáze servera.

Možnosť pripojenia k databáze s vysokou dostupnosťou v rámci Failover klastra a pomenovaných inštancií.

Oznámenia

Oznámenia môžu byť doručované prostredníctvom SNMP Trap, e-mailu a Syslogu.

Pribudli nové upraviteľné textové oznámenia, ktoré podporujú premenné. Takisto pribudli nové oznámenia pre klonované počítače a VDI prostredia.

Ransomware Shield

Hlásenia o ransomware nie sú dostupné v ERA 6.x.

Hrozby ransomware sú hlásené ako hrozby HIPS od 7. a vyššej verzie bezpečnostných produktov ESET určených pre firmy.

ESET Dynamic Threat Defense

Integrácia s ESET Dynamic Threat Defense nie je možná v rámci ERA 6.x.

Integrácia s ESET Dynamic Threat Defense je dostupná pre bezpečnostné produkty ESET určené pre firmy verzie 7 – môžete odoslať súbory do ESET Dynamic Threat Defense na analýzu, pozrieť si podrobnosti o daných súboroch a dozvedieť sa výsledky analýzy malvéru. Môžete si tiež prezrieť zoznam všetkých súborov odoslaných na servery spoločnosti ESET.

Správa inventára hardvéru

V sekcii „Podrobnosti o počítači“ sú dostupné len základné informácie o hardvéri zariadenia.

Sú dostupné podrobné informácie o hardvéri pripojených zariadení. Môžete si vytvoriť vlastné správy o inventári hardvéru a dynamické skupiny na základe podrobností inventára hardvéru pripojených zariadení.

Pre každý počítač s podporovaným operačným systémom je vytvorený hardvérový odtlačok. Tento odtlačok sa používa na identifikáciu počítačov po klonovaní.

Virtualizované prostredia

Podpora pre väčšinu nástrojov hypervisor, obmedzená podpora pre virtualizované prostredia (úloha „Obnoviť klonovaného agenta“).

Podpora pre VDI prostredia, automatická detekcia klonovania počítačov a zmien v hardvéri. Sú podporované systémy s non-perzistentnými diskami.

Inštalátory

K dispozícii sú možnosti lokálneho a vzdialeného nasadenia.

Možnosť vytvorenia all-in-one inštalátorov v rozhraní Web Console, pričom pribudla možnosť vytvorenia inštalačného balíka pre samostatného ESET Management Agenta.

Replikačný protokol

ERA Agenty vyžadovali vo väčších sieťach ERA Proxy na agregáciu a preposielanie komunikácie na server.

ESET Management Agenty používajú vylepšený komunikačný protokol, ktorý nevyžaduje agregáciu a komunikácia môže byť preposielaná pomocou proxy riešení tretích strán.

Integrácia s nástrojom ESET Enterprise Inspector

ERA 6.5 zobrazuje hrozby hlásené nástrojom ESET Enterprise Inspector.

Hrozby zistené nástrojom ESET Enterprise Inspector je možné vyriešiť priamo z ESMC Web Console. K dispozícii je spoločné prihlásenie pre EEI a ESMC.

Mobile Device Connector

ERA MDM 6.5 umožňuje registráciu pre Android, iOS a iOS DEP. Sekcia „Podrobnosti o počítači“ pre mobilné zariadenia je podobná tej istej sekcii pre klientske počítače.

ESET Security Management Center MDM 7 podporuje registráciu zariadení v rámci režimu Vlastník zariadenia Android, čo umožňuje produktom ESET získať vyššie práva na správu zariadení. Sekcia „Podrobnosti o počítači“ pre mobilné zariadenia je odlišná od tej istej sekcie pre spravované počítače.