Požiadavky pre ESET Remote Deployment Tool

Pre použitie nástroja ESET Remote Deployment Tool na systéme Windows sa vyžaduje splnenie nasledujúcich požiadaviek:

validation-status-icon-warning Dôležité:

All-in-one inštalačný balík musí byť vytvorený a pripravený na lokálnom disku.

Na vytvorenie all-in-one inštalačného balíka je potrebné mať príslušné povolenia.

ESMC Server a ESMC Web Console musia byť nainštalované (na serverový počítač).

Musia byť otvorené a dostupné potrebné porty. Pozrite si časť ESET Management Agent – využitie pri vzdialenom nasadení ESET Management Agenta na cieľové počítače s operačným systémom Windows:

V názve inštalačného balíka musí byť zahrnutý výraz "x86" alebo "x64". V opačnom prípade nasadenie balíka zlyhá.

details_hoverPoznámka:

Nasadenie môže zlyhať z niekoľkých dôvodov. V prípade akýchkoľvek problémov s nasadením si prečítajte kapitolu Riešenie problémov alebo Ukážkové scenáre nasadenia ESET Management Agenta.