Nasadenie vo veľkých podnikoch (200 000 klientov)

Našu odporúčanú systémovú konfiguráciu pre nasadenie ESMC Servera a jeho komponentov v podnikovom prostredí s 200 000 klientmi nájdete nižšie.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Odporúčaná konfigurácia pre ESMC sa môže líšiť v závislosti od mnohých faktorov, ako napríklad veľkosť infraštruktúry, jej zloženie, geografická distribúcia klientov a kvalita pripojenia v rôznych častiach podnikovej siete.

ESMC Server

Hardvér/softvér

Odporúčaná konfigurácia

Operačný systém

Windows Server 2012 R2 a novšie verzie, 64-bitová architektúra procesora

Procesor

8 jadier

RAM

16 GB (minimum), 64 GB (odporúčané)

Typ a veľkosť disku

128 GB SSD (minimum), 256 GB SSD (odporúča sa)

ESMC databáza (MSSQL)

Hardvér/softvér

Odporúčaná konfigurácia

Operačný systém

Windows Server 2012 R2 a novšie verzie, 64-bitová architektúra procesora

Databáza

Microsoft SQL Server 2012 a novšie verzie

Procesor

32 jadier

RAM

128 GB (minimum), 512 GB (odporúčané)

Typ a veľkosť disku

1 TB1SSD (minimum), 2 TB1SSD (odporúčané)

1 Predpokladaná doba uchovávania protokolov je 6 mesiacov.

HTTP Proxy2

Hardvér/softvér

Odporúčaná konfigurácia

Operačný systém

Windows Server 2012 R2 a novšie verzie, 64-bitová architektúra procesora

Procesor

2 jadrá

RAM

2 GB (minimum), 4 GB (odporúčané)

Typ a veľkosť disku

128 GB SSD (minimum), 256 GB SSD (odporúča sa)

2 HTTP proxy odporúčame používať len na ukladanie aktualizácií bezpečnostných produktov ESET do vyrovnávacej pamäte. Neodporúčame používať HTTP proxy na preposielanie komunikácie ESET Management Agentov na ESMC Server, pokiaľ to nie je v rámci vašej siete nevyhnutné.

details_hoverPoznámka:

Pre zabezpečenie vysokej miery dostupnosti a spoľahlivosti vo vašom podnikovom prostredí vám odporúčame postupovať podľa inštrukcií týkajúcich sa inštalácie nástroja ESET Security Management Center na Failover klaster. ESMC Server môžete tiež pripojiť ku klastrovej databáze.