Migrácia ESMC databázy

Kliknite na príslušný odkaz nižšie pre pokyny k migrácii databázy ESMC Servera (ERA Server alebo služba ERA 6.x Proxy, ak používate verziu 6.x) alebo MDM databázy medzi rôznymi inštanciami SQL Servera (to platí aj pri prechode na inú verziu SQL Servera alebo pri prechode na SQL Server na inom počítači):

Migračný proces pre SQL Server

Migračný proces pre MySQL Server

Tento migračný proces je rovnaký pre Microsoft SQL Server a Microsoft SQL Server Express.