Aktualizácia súčastí

Odporúčania:

Na aktualizáciu vašej ESMC infraštruktúry odporúčame použiť úlohu pre klienta Aktualizácia súčastí, ktorá je dostupná prostredníctvom rozhrania ESMC Web Console. Predtým, ako vykonáte aktualizáciu, si pozorne naštudujte inštrukcie. Ak používate virtuálne zariadenie ERA, odporúčaný postup aktualizácie je načítať databázu na nové zariadenie, aby váš operačný systém ostal aktuálny.

Vykonanie aktualizácie v prostredí s ERA Proxy

validation-status-icon-warning Dôležité:

Iba ERA 6.3 a novšie verzie môžu byť aktualizované na ESMC 7.

Pred spustením aktualizačnej úlohy si zálohujete nasledujúce dáta:

Všetky certifikáty (certifikačná autorita, certifikát servera a certifikát agenta).

Exportujte svoj verejný kľúč certifikačnej autority zo starého ESMC Servera ako .der súbor a uložte ho na externé ukladacie zariadenie.

Exportujte svoje klientske certifikáty (pre ESET Management Agenta a ESMC Server) a súbor súkromného kľúča .pfx zo starého ESMC Servera a uložte ich na externé ukladacie zariadenie.

ERA/ESMC databázu.

 

Odporúčaný postup aktualizácie:

1.Najprv aktualizujte ESMC Server (počítač, na ktorom beží ESMC Server).

validation-status-icon-error Upozornenie:

Nevykonávajte aktualizáciu agentov skôr než je aktualizovaný ESMC Server. ESET Management Agenty 7.x používajú nový komunikačný protokol a nedokážu sa pripojiť na ERA Server 6.x.

2.Vyberte niekoľko klientskych počítačov, na ktorých skúšobne spustíte aktualizačnú úlohu (použite aspoň jedného klienta pre každý systém/bitovú verziu).

Pre zníženie zaťaženia siete odporúčame na distribúciu aktualizácií použiť Apache HTTP Proxy (alebo iný transparentný proxy server s aktívnym ukladaním do vyrovnávacej pamäte). Zvolené testovacie klienty spustia sťahovanie potrebných inštalátorov a ich uloženie do vyrovnávacej pamäte (cache). Pri ďalšom spustení aktualizačnej úlohy už budú inštalátory na jednotlivé klientske počítače distribuované priamo z vyrovnávacej pamäte.

3.Po úspešnom otestovaní aktualizácie pokračujte v rovnakom postupe aj na zvyšných klientoch. Druhou možnosťou je ako cieľ úlohy nastaviť statickú skupinu Všetko. Klientske počítače, ktoré už boli aktualizované, po druhýkrát aktualizované nebudú.

Zoznam súčastí, ktoré možno aktualizovať:

ESMC Server

ESET Management Agent (úloha aktualizuje všetky počítače na sieti, ktoré majú nainštalovaného ESET Management Agenta, ak sú zvolené ako ciele pre danú úlohu)

ESMC Web Console (aktualizácia je možná len v prípade, že ste konzolu inštalovali pomocou ESMC all-in-one inštalátora, používate virtuálne zariadenie ESMC alebo ju máte na Linuxe v inštalačnom priečinku: /var/lib/tomcat8/webapps/, /var/lib/tomcat7/webapps/, /var/lib/tomcat/webapps/)

ESMC Mobile Device Connector. Odporúčame aktualizovať MDM z verzie 6.1 najskôr na verziu 6.4 a až potom vykonať aktualizáciu prostredia na verziu 7.

details_hoverPoznámka:

ESMC vás automaticky upozorní na dostupnosť novej verzie ESMC Servera.

Nasledujúce súčasti je potrebné aktualizovať manuálne:

Apache Tomcat (dôrazne odporúčame udržiavať Apache Tomcat aktuálny, pozrite si časť Aktualizácia Apache Tomcat)

Apache HTTP Proxy (aktualizáciu je možné vykonať pomocou all-in-one inštalátora, pozrite si časť Aktualizácia Apache HTTP Proxy)

ESMC Rogue Detection Sensor

validation-status-icon-warning Dôležité:

Na aktualizáciu bezpečnostných produktov ESET slúži úloha Inštalácia softvéru. Spustite túto úlohu použitím najnovšieho inštalátora, aby bola cez váš súčasný bezpečnostný produkt nainštalovaná najnovšia verzia programu.

Predtým, ako začnete:

validation-status-icon-error Upozornenie:

Ak zlyhá aktualizácia súčastí na počítači, na ktorom beží ESMC Server alebo Web Console, môže sa stať, že nebude možné vzdialené prihlásenie do Web Console. Pred začatím aktualizácie vám preto odporúčame nastaviť fyzický prístup k tomuto serveru. Ak nie je možné zriadiť fyzický prístup k serveru, uistite sa, že sa naň viete pripojiť ako správca pomocou vzdialenej pracovnej plochy. Odporúčame tiež pred aktualizáciou zálohovať databázy ESMC Servera a databázy komponentu Mobile Device Connector. Pre zálohovanie virtuálneho zariadenia vytvorte snímku (snapshot) alebo naklonujte vaše virtuálne zariadenie.

hmtoggle_plus0ESMC Server nainštalovaný na Failover klastri
hmtoggle_plus0Dôležité informácie pred aktualizáciou Apache HTTP Proxy na systéme Microsoft Windows
hmtoggle_plus0Dôležité informácie pred aktualizáciou Apache HTTP Proxy na virtuálnom zariadení

 

Bližšie informácie týkajúce sa úlohy aktualizácie súčastí nástroja Security Management Center nájdete v nasledujúcej kapitole online pomocníka. Ďalšie inštrukcie súvisiace s aktualizáciou nástroja ESET Security Management Center na najnovšiu verziu nájdete v našom článku databázy znalostí.

Riešenie problémov:

Skontrolujte, či máte prístup do ESMC repozitára z aktualizovaného počítača.

Opätovné spustenie úlohy Aktualizácia súčastí nebude fungovať, ak už je aspoň jedna súčasť aktualizovaná na novú verziu.

Ak nie je žiadny jasný dôvod zlyhania, môžete sa pokúsiť aktualizovať súčasti manuálne. Prečítajte si naše inštrukcie pre Windows alebo Linux.

Ďalšie informácie ohľadom riešení problémov s aktualizáciou nájdete v časti Riešenie problémov.