Inštalácia Web Console – Linux

Pred inštaláciou komponentu ESMC Web Console sa uistite, že boli splnené všetky prerekvizity. Pre inštaláciu ESMC Web Console postupujte podľa týchto krokov:

1.Spustite nasledujúce príkazy pre skopírovanie súboru era.war do vybraného Tomcat priečinka:

Debian a Ubuntu distribúcie

sudo cp era.war /var/lib/tomcat7/webapps/

CentOS, Red Hat a Fedora distribúcie

sudo cp era.war /var/lib/tomcat/webapps/

OpenSUSE distribúcia

sudo cp era.war /usr/share/tomcat/webapps/

Prípadne môžete extrahovať obsah súboru era.war do priečinka /var/lib/tomcat/webapps/era/

2.Zadajte nasledujúci príkaz pre reštartovanie služby Tomcat a spustenie nasadenia súboru .war:

Debian a Ubuntu distribúcie

sudo service tomcat7 restart

CentOS, Red Hat a Fedora distribúcie

sudo service tomcat restart

OpenSUSE distribúcia

sudo service tomcat restart

3.Ak ste nainštalovali ESMC Web Console na iný počítač ako ten, na ktorom je nainštalovaný ESMC Server, vykonajte nasledujúce kroky pre umožnenie komunikácie medzi ESMC Web Console a ESMC Serverom:

I.Zastavte službu Tomcat: sudo service tomcat7 stop.

II.Upravte súbor EraWebServerConfig.properties 
sudo nano /var/lib/tomcat/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties
Ak sa súbor EraWebServerConfig.properties nenachádza vo vyššie spomenutom umiestnení, môžete použiť nasledujúci príkaz pre vyhľadanie daného súboru vo vašom systéme:

find / -iname "EraWebServerConfig.properties"

III.Vyhľadajte položku server_address=localhost.

IV.Nahraďte localhost IP adresou vášho ESMC Servera a uložte súbor.

V.Reštartujte službu Tomcat: sudo service tomcat7 restart.

 

Po dokončení inštalácie otestujte pripojenie do ESMC Web Console. Otvorte nasledujúci odkaz vo webovom prehliadači (zobrazí sa prihlasovacie okno):

http://localhost:8080/era alebo ak sa prihlasujete na vzdialený server, http://IP_ADDRES_OR_HOSTNAME:8080/era

details_hoverPoznámka:

HTTP port, štandardne 8080, sa nastaví počas manuálnej inštalácie Apache Tomcat. Môžete tiež nastaviť HTTPS pripojenie pre Apache Tomcat.