Inštalácia servera

Inštaláciu komponentu ESMC Server na operačnom systéme Windows vykonáte podľa nasledujúcich krokov:

1.Z webovej stránky spoločnosti ESET si môžete stiahnuť samostatné inštalátory pre jednotlivé komponenty nástroja ESET Security Management Center.

2.Uistite sa, že boli splnené všetky požiadavky.

3.Spustite inštalátor pre ESMC Server a potvrďte Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), ak s ňou súhlasíte.

4.Začiarkavacie políčko vedľa položky Toto je inštalácia na klaster nechajte prázdne a kliknite na Ďalej. hmtoggle_plus0 Je toto klastrová inštalácia?

5.Vyberte Používateľský účet služby. Tento používateľský účet bude použitý na prevádzku služby ESET Security Management Center Server. Sú dostupné tieto možnosti:

Účet sieťovej služby

Zadané používateľom: DOMÉNA/PRIHLASOVACIE MENO

6.Pripojte sa k databáze. V databáze sú všetky dáta (vrátane hesiel do ESMC Web Console, protokolov z klientskych počítačov atď.):

Databáza: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server cez Windows Authentication.

ODBC ovládač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 pre SQL Server.

Názov databázy: môžete ponechať preddefinované meno alebo ho zmeniť.

Názov hostiteľa: názov hostiteľa alebo IP adresa vášho databázového servera.

Port: číslo portu používaného na pripojenie k serveru.

Používateľské meno/Heslo k účtu správcu databázy.

Použiť inštanciu s názvom – ak používate MS SQL databázu, môžete označiť možnosť Použiť inštanciu s názvom. Následne budete môcť použiť vlastnú inštanciu databázy zadaním názvu hostiteľa v tvare HOSTNAME\DB_INSTANCE, napríklad: 192.168.0.10\ESMC7SQL. Pre klastrovú databázu použite len názov klastra. Ak je zvolená táto možnosť, nebude možné zmeniť port, ktorý bude použitý – systém použije porty predvolené spoločnosťou Microsoft.

details_hoverPoznámka:

Ak zvolíte možnosť Použiť inštanciu s názvom, ESMC Server môžete pripojiť aj k MS SQL databáze, ktorá je nainštalovaná na Failover klastri. Do poľa Názov hostiteľa zadajte názov klastra.

 

package_installation_db_connection

details_hoverPoznámka:

ESMC Server ukladá do databázy veľké bloky dát, preto je dôležité pre správne fungovanie ESMC povoliť v MySQL akceptovanie veľkých dátových paketov.

Tento krok overí vaše pripojenie na databázu. Ak je pripojenie v poriadku, pokračujte na ďalší krok.

7.Vyberte používateľa pre ESET Security Management Center, ktorý má prístup do databázy. Môžete zadať existujúceho používateľa alebo vám inštalácia vytvorí nového.

8.Zadajte heslo pre prístup do Web Console.

package_installation_webconsole

9. ESET Security Management Center používa certifikáty na komunikáciu medzi serverom a klientom. Môžete vybrať svoje vlastné certifikáty alebo vám Server môže vytvoriť nový.

10. Vyplňte údaje pre všetky certifikáty a heslo pre Certifikačnú autoritu. Heslo si zapamätajte.

11. Bude vytvorený nový Partnerský certifikát, pre ktorý takisto vyberte heslo.

12. V ďalšom kroku vyberte heslo pre Partnerské certifikáty agenta a proxy. Môžete tiež prípadne upresniť dodatočné informácie o certifikátoch (nepovinné). Pole Heslo autority môžete ponechať prázdne, ak sa však rozhodnete heslo zadať, uistite sa, že si ho zapamätáte.

13. Inštalácia môže spustiť počiatočnú úlohu Synchronizácia statickej skupiny. Vyberte metódu (Nesynchronizovať, Synchronizovať so sieťou Windows, Synchronizovať s Active Directory) a kliknite na Ďalej.

14. Zadajte platný licenčný kľúč pre ESMC alebo vyberte možnosť Aktivovať neskôr.

package_installation_activation

15. Potvrďte alebo zmeňte adresár, do ktorého bude server nainštalovaný a kliknite Ďalej.

16. Kliknutím na Inštalovať spustite inštaláciu servera.

details_hoverPoznámka:

Po dokončení inštalácie ESMC Servera môžete tiež nainštalovať ESET Management Agenta na rovnaký počítač (voliteľné). Týmto spôsobom budete môcť spravovať samotný server rovnako ako klientsky počítač.