Inštalácia nástroja RD Sensor – Windows

Pre inštaláciu nástroja RD Sensor na operačnom systéme Windows postupujte podľa nasledovných krokov:

1.Z webovej stránky spoločnosti ESET si môžete stiahnuť samostatné inštalátory pre jednotlivé komponenty nástroja ESET Security Management Center.

2.Uistite sa, že boli splnené všetky požiadavky.

3.Inštaláciu spustíte dvojitým kliknutím na inštalačný balík.

4.Po odsúhlasení Licenčnej dohody s koncovým používateľom kliknite na Ďalej.

5.Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a telemetrických údajov spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zúčastnite sa programu zlepšovania produktov. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

6.Vyberte umiestnenie, kde bude nástroj RD Sensor nainštalovaný a kliknite na Ďalej > Inštalovať.