Odinštalovanie agenta a riešenie problémov

ESET Management Agent môže byť odinštalovaný niekoľkými spôsobmi.

Vzdialené odinštalovanie pomocou ESMC Web Console

1.Prihláste sa do ESMC Web Console.

2.Na karte Počítače vyberte počítač, z ktorého chcete odstrániť ESET Management Agenta a kliknite na Nová úloha.

Prípadne vyberte viacero počítačov pomocou príslušných začiarkavacích políčok a kliknite na Akcie > Nová úloha.

3.Zadajte Názov úlohy.

4.Z roletového menu Kategória úlohy vyberte ESET Security Management Center.

5.Z roletového menu Úloha vyberte Ukončiť spravovanie (Odinštalovať ESET Management Agenta).

6.Skontrolujte Súhrn úlohy a kliknite na Dokončiť.

Spúšťač bude automaticky vytvorený s čo najskorším časom spustenia. Ak chcete zmeniť Typ spúšťača, kliknite na Úlohy pre klienta. Rozbaľte požadovanú úlohu pre klienta kliknutím na icon_expand. Následne pod úlohou kliknite na spúšťač a zvoľte možnosť Upraviť.

details_hoverPoznámka:

Viac informácií sa dozviete v časti Úloha pre klienta v príručke správcu.

Lokálne odinštalovanie

1.Pripojte sa na koncový počítač, na ktorom chcete odstrániť ESET Management Agenta (napr. cez RDP).

2.Prejdite do Ovládací panel > Programy a súčasti a dvojitým kliknutím vyberte ESET Management Agenta.

3.Kliknite na Ďalej > Odinštalovať a postupujte podľa inštrukcií.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ak ste pre ESET Management Agenty nastavili heslo pomocou politiky, budete ho musieť zadať počas odinštalovania. Druhou možnosťou je pred odinštalovaním ESET Management Agenta deaktivovať príslušnú politiku.

Riešenie problémov s odinštalovaním ESET Management Agenta

Pozrite si časť Protokoly (ESET Management Agent).

ESET Management Agenta môžete odinštalovať použitím nástroja ESET Uninstaller alebo neštandardným spôsobom (napr. odstránením súborov, služby ESET Management Agent a položiek databázy Registry). Ak sa na rovnakom počítači nachádza aj produkt ESET určený pre koncové zariadenia, tento postup nebude možný, pretože agent je chránený funkciou Self-Defense.