Offline inštalácia agenta

Pre pokračovanie v offline inštalácii agenta postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Ak ste v predchádzajúcom kroku vybrali možnosť Použiť proxy, zadajte Názov hostiteľa proxy, Port proxy (predvolený port je 3128), Používateľské meno a Heslo a kliknite na Ďalej.

2.Kliknite na Prechádzať a prejdite do umiestnenia vášho partnerského certifikátu (toto je certifikát agenta, ktorý ste exportovali z ESMC). Nechajte pole Heslo certifikátu prázdne, pretože tento druh certifikátu nevyžaduje heslo. Nemusíte hľadať Certifikačnú autoritu – nechajte toto pole prázdne.

details_hoverPoznámka:

Ak používate vlastný certifikát pre ESMC (namiesto prednastaveného, ktorý bol automaticky vygenerovaný pri inštalácii nástroja ESET Security Management Center), použite daný certifikát aj pri tejto inštalácii.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritickú chybu počas inicializácie agenta.

3.Pre inštaláciu do prednastaveného priečinka kliknite na Ďalej, prípadne kliknite na Zmeniť pre výber iného priečinka (odporúčame ponechať pôvodné umiestnenie).