Inštalácia agenta – macOS

Táto sekcia popisuje postup lokálnej inštalácie agenta.

1.Uistite sa, že boli splnené všetky prerekvizity:

ESMC Server a ESMC Web Console sú nainštalované (na serveri).

Certifikát agenta je vytvorený a pripravený na lokálnom disku.

Certifikačná autorita je pripravená na vašom lokálnom disku (potrebné len pri nepodpísaných certifikátoch).

details_hoverPoznámka:

Ak sa vyskytnú problémy pri vzdialenom nasadení ESET Management Agenta (úloha pre server Nasadenie agentov skončí chybou), pozrite si kapitolu Riešenie problémov s nasadením agenta.

2.Stiahnite si inštalačný súbor (samostatný inštalátor agenta .dmg) z webovej stránky spoločnosti ESET alebo alebo si ho vyžiadajte od svojho správcu systému.

3.Dvakrát kliknite na súbor Agent-MacOSX-x86_64.dmg a spustite inštaláciu dvojitým kliknutím na súbor .pkg.

4.Pokračujte v inštalácii. Po výzve zadajte parametre pripojenia na server:

Názov hostiteľského servera: názov hostiteľa alebo IP adresa ESMC Servera.

Port servera: port určený na komunikáciu agenta so serverom, predvolená hodnota je 2222.

Použiť proxy: zvoľte túto možnosť, ak chcete na spojenie medzi agentom a serverom používať HTTP proxy.

details_hoverPoznámka:

Toto nastavenie proxy sa používa len na replikáciu medzi ESET Management Agentom a ESMC Serverom, nie na ukladanie aktualizácií do vyrovnávacej pamäte.

Názov hostiteľa proxy: názov hostiteľa alebo IP adresa zariadenia s HTTP proxy.

Port proxy: prednastavená hodnota je 3128.

Používateľské meno, Heslo: zadajte prihlasovacie údaje používané vaším proxy, ak sa vyžaduje autentifikácia.

Nastavenia proxy môžete neskôr zmeniť vo vašej politike. Najprv musíte nainštalovať proxy, až potom môžete prostredníctvom neho nakonfigurovať spojenie medzi agentom a serverom.

5.Vyberte Partnerský certifikát a zvoľte preň heslo. Môžete tiež pridať Certifikačnú autoritu.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritickú chybu počas inicializácie agenta.

6.Skontrolujte cestu inštalácie a kliknite na Inštalovať. Agent bude nainštalovaný na váš počítač.

7.Protokol ESET Management Agenta sa nachádza v nasledujúcom umiestnení:

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log

validation-status-icon-warning Dôležité:

Komunikačný protokol medzi Agentom a ESMC Serverom nepodporuje autentifikáciu. Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESMC Serverom, ktoré si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.

Ak sa rozhodnete pre Web Console alebo Agenta použiť nepredvolený port, môže to vyžadovať úpravu nastavení firewallu. V opačnom prípade môže inštalácia zlyhať.