Interval pripájania klientov

Predvolený interval pripájania ESET Management Agenta je 60 sekúnd. Po nainštalovaní nástroja ESET Security Management Center a nasadení ESET Management Agentov a produktov ESET určených pre koncové zariadenia na klientske počítače by ste túto hodnotu mali pomocou politík upraviť tak, aby zodpovedala veľkosti vašej siete.

1.V ESMC Web Console prejdite do sekcie Politiky.

2.Vytvorte novú alebo upravte existujúcu politiku pre ESET Management Agenta.

details_hoverPoznámka:

Môžete použiť preddefinované politiky, napríklad politiku Pripojenie - Pripojiť každých 20 minút.

3.Kliknite na politiku, ktorú chcete upravovať, a následne na Politiky > Upraviť.

4.V sekcii Nastavenia > Pripojenie kliknite na Zmeniť interval vedľa položky Interval pripojenia a zadajte požadovanú hodnotu.

5.Zmeny uložte kliknutím na Uložiť > Dokončiť.

6.Politiku priraďte ku všetkým agentom.

Pre viac informácií o vytváraní politík si prečítajte tento článok databázy znalostí spoločnosti ESET alebo príslušnú kapitolu v príručke správcu.