Čistá inštalácia – odlišná IP adresa

Cieľom tohto postupu je nainštalovať úplne novú inštanciu ESMC Servera, ktorá nepoužíva predošlú databázu, ale ponecháva si záznamy pre klientske počítače. Nový ESMC Server bude mať odlišnú IP adresu/názov hostiteľa, ale nebude používať databázu zo starého ESMC Servera.

 

Na vašom súčasnom (starom) ESMC Serveri:

1.Vygenerujte nový certifikát pre ESMC Server, ktorý bude obsahovať informácie o pripojení pre nový ESMC Server. V poli Hostiteľ ponechajte pôvodnú hodnotu (hviezdičku). Tým pádom certifikát nebude viazaný na konkrétny DNS názov alebo IP adresu a zároveň bude umožnená jeho bezproblémová distribúcia.

2.Exportujte certifikát servera zo svojho súčasného ESMC Servera a uložte ho na externé ukladacie zariadenie.

Exportujte všetky certifikáty certifikačnej autority zo svojho ESMC Servera a uložte každý z nich ako .der súbor.

Exportujte serverový certifikát z vášho ESMC Servera vo formáte .pfx. Exportovaný .pfx súbor bude obsahovať aj súkromný kľúč.

3.Vytvorte politiku, ktorá bude definovať novú IP adresu ESMC Servera a priraďte ju k všetkým počítačom. Počkajte, kým sa politika aplikuje na všetky klientske počítače (počítače sa prestanú prihlasovať, keď dostanú informácie o novom serveri).

4.Zastavte službu ESMC Server.

5.Vypnite zariadenie, ktoré slúži ako súčasný ESMC Server (voliteľné).

validation-status-icon-warning Dôležité:

Zatiaľ neodinštalujte svoj starý ESMC Server.

 

Na vašom novom ESMC Serveri:

1.NainštalujteESMC Server/MDM pomocou all-in-one inštalátora (Windows) alebo zvoľte iný spôsob inštalácie – po jednotlivých komponentoch (Windows a Linux) alebo použite virtuálne zariadenie.

2.Prihláste sa do ESMC Web Console.

3.Importujte všetky verejné kľúče certifikačnej autority, ktoré ste exportovali z vášho starého ESMC Servera. Pre vykonanie tohto kroku postupujte podľa inštrukcií pre importovanie verejného kľúča.

4.Zmeňte certifikát ESMC Servera v nastaveniach servera tak, aby sa používal certifikát vášho starého ESMC Servera (ten, ktorý bol exportovaný v kroku č. 1). Nezastavujte službu ESMC Server až do kroku č. 6.

5.Importujte všetky požadované ESET licencie do ESMC.

6.Reštartujte službu ESMC Server. Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí.

Klientske počítače by sa mali teraz pripojiť na váš nový ESMC Server pomocou ich pôvodného certifikátu ESET Management Agenta, ktorý je overovaný certifikačnou autoritou importovanou zo starého ESMC Servera. Ak sa klientske počítače nepripájajú, pozrite si kapitolu Problémy po aktualizácii/migrácii ESMC Servera.

 

Odinštalovanie starého ESMC Servera/MDM

Keď ste si istý, že na vašom novom ESMC Serveri funguje všetko správne, opatrne odinštalujte svoj starý ESMC Server/MDM podľa našich podrobných inštrukcií.