Požiadavky HTTPS certifikátu

Ak chcete zaregistrovať mobilné zariadenie v nástroji ESET Mobile Device Connector, uistite sa, že HTTPS server vracia celý certifikačný reťazec.

Aby certifikát fungoval správne, musia byť splnené nasledujúce požiadavky:

HTTPS certifikát (pkcs#12/pfx kontajner) musí obsahovať celý certifikačný reťazec vrátane koreňovej certifikačnej autority.

Certifikát musí mať definovaný rozsah platnosti (platný od – planý do).

CommonName alebo subjectAltName sa musí zhodovať s hostiteľským názvom MDM.

 

details_hoverPoznámka:

Ak je MDM názov hostiteľa napr. hostname.mdm.domain.com, váš certifikát môže obsahovať názov servera v niektorom z nasledujúcich formátov:

hostname.mdm.domain.com

*.mdm.domain.com

Nemôžete však použiť:

*

*.com

*.domain.com

V podstate nemôžete použiť symbol „*“ na nahradenie „bodky“. Je to kvôli tomu, akým spôsobom iOS akceptuje certifikáty pre MDM.

details_hoverPoznámka:

Niektoré zariadenia berú pri kontrole platnosti certifikátu do úvahy svoje aktuálne časové pásmo, kým niektoré iné zariadenia ho brať do úvahy nemusia. Vyhnite sa preto možným problémom tým, že nastavíte platnosť certifikátu na deň alebo dva pred skutočným dátumom.