Požiadavky pre agenta – Linux

Pre inštaláciu ESET Management Agenta na operačnom systéme Linux je potrebné splniť nižšie uvedené požiadavky.

Požiadavky pre serverom asistovanú inštaláciu agenta:

Serverový počítač musí byť dostupný zo siete a musia byť na ňom nainštalované ESMC Server a ESMC Web Console.

Inštalačný súbor ESET Management Agenta musí byť nastavený ako spustiteľný (toto nastavíte pomocou príkazu chmod +x).

Musíte mať nainštalované OpenSSL minimálne vo verzii openssl-1.0.1e-30. openssl-1.1.* a novšie verzie nie sú podporované. Súčasne môže byť na jednom systéme nainštalovaných viacero verzií OpenSSL. Na vašom systéme musí byť nainštalovaná aspoň jedna podporovaná verzia.

Na zobrazenie aktuálnej predvolenej verzie môžete použiť príkaz openssl version.

Môžete zobraziť zoznam všetkých verzií OpenSSL nainštalovaných na vašom systéme. Na zobrazenie koncoviek názvov súborov môžete použiť príkaz sudo find / -iname *libcrypto.so*

Používatelia linuxovej distribúcie Fedora by mali použiť balík compat-openssl10.

 

Požiadavky pre offline inštaláciu agenta:

Serverový počítač musí byť dostupný zo siete a musí byť na ňom nainštalovaný ESMC Server.

Musí byť vytvorený certifikát agenta.

Musí byť vytvorený verejný kľúč Certifikačnej autority servera.

Inštalačný súbor agenta musí byť nastavený ako spustiteľný (toto nastavíte pomocou príkazu chmod +x).

Musíte mať nainštalované OpenSSL minimálne vo verzii openssl-1.0.1e-30. openssl-1.1.* a novšie verzie nie sú podporované. Súčasne môže byť na jednom systéme nainštalovaných viacero verzií OpenSSL. Na vašom systéme musí byť nainštalovaná aspoň jedna podporovaná verzia.

Na zobrazenie aktuálnej predvolenej verzie môžete použiť príkaz openssl version.

Môžete zobraziť zoznam všetkých verzií OpenSSL nainštalovaných na vašom systéme. Na zobrazenie koncoviek názvov súborov môžete použiť príkaz sudo find / -iname *libcrypto.so*

Používatelia linuxovej distribúcie Fedora by mali použiť balík compat-openssl10.

 

 

details_hoverPoznámka:

Pre Linux CentOS sa odporúča inštalácia balíka policycoreutils-devel. Pre inštaláciu balíka spustite nasledujúci príkaz:

yum install policycoreutils-devel