Rozwiązywanie problemów

Ponieważ program ESET Security Management Center to złożony produkt wykorzystujący kilka narzędzi innych firm i obsługujący wiele platform systemów operacyjnych, mogą wystąpić problemy, które należy rozwiązać.

Dokumentacja ESET zawiera kilka metod rozwiązywania problemów z programem ESET Security Management Center. Rozwiązania niektórych problemów z programem ESET Security Management Center zawiera sekcja Odpowiedzi dotyczące częstych problemów z instalacją.

Czy nie można rozwiązać problemu?

Każdy komponent ESMC ma plik dziennika, którego szczegółowość można skonfigurować. Należy zapoznać się z dziennikami w celu zidentyfikowania błędów, które mogą wyjaśnić występujący problem.

oSzczegółowość wpisów w dzienniku każdego komponentu jest określana przy użyciu jego polityki. Aby polityka obowiązywała, musi wcześniej zostać zastosowana do urządzenia.

Polityka agenta ESET Management

RD Sensor

Serwer ESMC

MDM Core

Jeśli nie można rozwiązać tego problemu, należy odwiedzić Forum zabezpieczeń ESET i poprosić społeczność firmy ESET o informacje o występujących problemach.

Podczas kontaktowania się z działem obsługi klienta firmy ESET jego pracownicy mogą poprosić o znalezienie plików dziennika. Aby to zrobić, należy użyć narzędzia ESET Log Collector lub naszego narzędzia diagnostycznego. Zdecydowanie zalecamy dołączenie dzienników podczas kontaktowania się z działem obsługi. Przyśpieszy to obsługę.