Instalowanie na platformie Microsoft Azure

Użytkownicy, którzy preferują zarządzane rozwiązanie, zamiast programu ESMC w siedzibie firmy, mogą korzystać z programu firmy ESET ESET Security Management Center na platformie chmury Microsoft Azure.

Więcej informacji na ten temat zawiera następująca treść w bazie wiedzy:

Rozpocznij pracę z programem ESET Security Management Center (ESMC) — Azure

Maszyna wirtualna programu ESET Security Management Center dla platformy Microsoft Azure — najczęściej zadawane pytania

Jak wdrożyć i zainstalować program ESET Security Management Center na platformie Microsoft Azure?