Instalacja narzędzia RD Sensor

W celu przeprowadzenia instalacji komponentu RD Sensor w systemie Windows należy wykonać poniższe działania:

1.Przejdź do sekcji pobierania programu ESET Security Management Center w celu pobrania instalatora autonomicznego komponentów programu ESMC.

2.Sprawdź, czy spełnione są wszystkie wymagania wstępne.

3.Aby rozpocząć instalację, dwukrotnie kliknij plik instalacyjny narzędzia RD Sensor.

4.Po zaakceptowaniu umowy EULA kliknij opcję Dalej.

5.Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych firmie ESET, możesz usunąć zaznaczenie pola wyboru Weź udział w programie ulepszania produktu. W przypadku niezaznaczenia tego pola wyboru dane telemetryczne i raporty o awariach będą przesyłane firmie ESET.

6.Wybierz miejsce instalacji narzędzia RD Sensor i kliknij kolejno opcje Dalej > Zainstaluj.