Dezinstalacja Agenta i rozwiązywanie problemów dotyczących Agenta

Agent ESET Management może zostać odinstalowany na kilka sposobów.

Zdalna dezinstalacja przy użyciu konsoli internetowej ESMC

1.Zaloguj się w konsoli internetowej ESMC.

2.W okienku Komputery wybierz komputer, z którego chcesz usunąć agenta ESET Management, i kliknij pozycję Nowe zadanie.

Możesz też wybrać wiele komputerów, zaznaczając odpowiednie pola wyboru i klikając kolejno pozycje Czynności > Nowe zadanie.

3.Wpisz nazwę zadania.

4.Z menu rozwijanego Kategoria zadania wybierz pozycję ESET Security Management Center.

5.Z menu rozwijanego Zadanie wybierz pozycję Zatrzymanie zarządzania (odinstalowanie agenta ESET Management).

6.Zapoznaj się z podsumowaniem zadania i kliknij przycisk Zakończ.

Element wyzwalający zostanie utworzony automatycznie z przypisanym wykonaniem „jak najszybciej”. Aby zmienić Typ elementu wyzwalającego, kliknij opcję Zadania klienta. Rozwiń obszar Zadanie klienta, klikając ikonę icon_expand, kliknij element wyzwalający poniżej zadania i wybierz opcję Edytuj.

details_hoverUWAGA

Więcej informacji zawiera sekcja Zadania klienta w Przewodniku administratora.

Dezinstalacja lokalna

1.Połącz się z komputerem pełniącym rolę punktu końcowego, z którego chcesz usunąć agenta ESET Management (na przykład przy użyciu protokołu RDP).

2.Wybierz kolejno pozycje Panel sterowania > Programy i funkcje, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Agent ESET Management.

3.Kliknij kolejno pozycje Dalej > Usuń i postępuj zgodnie z instrukcją dezinstalacji.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Jeśli hasło nie zostało skonfigurowane przy użyciu zasad agentów ESET Management, podczas dezinstalacji należy wpisać hasło. Można też wyłączyć zasady przed rozpoczęciem dezinstalacji agenta ESET Management.

Rozwiązywanie problemów z dezinstalacją agenta ESET Management

Pliki dziennika zawierają informacje dotyczące agenta ESET Management.

Agenta ESET Management można odinstalować, używając dezinstalatora firmy ESET lub przeprowadzając tę operację w sposób niestandardowy (np. usuwając pliki, usługę agenta ESET Management i wpisy w rejestrze). Jeśli na tym samym komputerze znajduje się punkt końcowy produktu ESET, nie będzie można wykonać tego działania ze względu na włączoną technologię Self-Defense.