Nadogradnja sustava ERA instaliranog u klasteru za prebacivanje u slučaju pogreške na sustavu Windows

Ako imate ERA server instaliran u okruženju klastera za prebacivanje u slučaju pogreške na sustavu Windows i želite nadograditi instalaciju, nastavite s odgovarajućim koracima.

details_hoverNAPOMENA

Izraz Uloga upotrebljava se samo na Windows Serveru 2012 i novijim verzijama. Na Windows Serveru 2008 R2 upotrebljava se izraz Servisi i aplikacije.

Nadogradnja verzije ERA 6.3 (ili novije) na najnoviju verziju

1.Zaustavite ulogu klastera ERA servera u Upravitelju klastera. Provjerite je li servis ESET Remote Administrator Server zaustavljen na svim čvorovima klastera.

2.Stavite zajednički disk klastera na mrežu na čvor1 i nadogradite ERA server ručno tako da pokrenete najnoviji .msi instalacijski program kao u slučaju komponentne instalacije. Po dovršetku instalacije (nadogradnje) provjerite je li servis ESET Remote Administrator Server zaustavljen.

3.Stavite zajednički disk klastera na mrežu na čvor2 i nadogradite ERA server jednako kao u 2. koraku.

4.Kada se ESMC server nadogradi na svim čvorovima klastera, pokrenite ulogu ESMC servera u Upravitelju klastera.

5.Nadogradite ESET Management agent ručno pokretanjem najnovijeg .msi instalacijskog programa na svim čvorovima klastera.

6.U ESMC web-konzoli provjerite prijavljuju li verzije agenta i servera za sve čvorove najnoviju verziju koju ste nadogradili.

Ručna nadogradnja s ERA verzije 6.1 ili 6.2 na verziju 6.3