Nadogradnja sustava ERA instaliranog u klasteru za prebacivanje u slučaju pogreške na sustavu Linux

Ako imate instaliran ESMC server u okruženju klastera za prebacivanje u slučaju pogreške na sustavu Linux i želite nadograditi instalaciju, nastavite s koracima u nastavku.

Nadograđujete li okruženje s ERA proxyjem?

Ručna nadogradnja s verzije ERA 6.3 (ili novije) na najnoviju verziju sustava ESMC

1.Deaktivirajte EraService u sučelju Conga (grafičko sučelje za administraciju klastera) pod grupama servisa i pobrinite se da se ERA agent i ERA server zaustave na oba čvora.
 

2.Nadogradite ESMC server na čvor1 izvođenjem sljedećih koraka:

a.Postavite zajedničku pohranu na ovaj čvor.

b.Ručno nadogradite ERA server na najnoviju verziju pokretanjem skripte za instalaciju servera Server-Linux-x86_64.sh kao root ili sudo.

c.Zamijenite staru skriptu klastera koja se nalazi na /usr/share/cluster/eracluster_server.sh novom na /opt/eset/RemoteAdministrator/Server/setup/eracluster_server. Ne mijenjajte naziv datoteke eracluster_server.sh.

d.Zaustavite servis ERA server (stop eraserver) nakon nadogradnje.

e.Deaktivirajte automatsko pokretanje ERA servera preimenovanjem sljedeće 2 datoteke:

i.mv /etc/init/eraserver.conf /etc/init/eraserver.conf.disabled

ii.mv /etc/init/eraserver-xvfb.conf /etc/init/eraserver-xvfb.conf.disabled

f.Uklonite zajedničku pohranu s ovog čvora.

3.Ponovite ove korake kako biste nadogradili ERA server na čvor2.
 

4.Pokrenite EraService u sučelju Conga (grafičko sučelje za administraciju klastera) pod grupama servisa.
 

5.Nadogradite ESET Management agent na svim čvorovima klastera.
 

6.Provjerite servis ESMC kako biste vidjeli povezuju li se svi čvorovi i prikazuju li se kao najnovija verzija.
 

Ručna nadogradnja s verzije 6.1 ili 6.2 na verziju 6.3