Instalacija i preduvjeti za Rogue Detection Sensor – Linux

Za instalaciju komponente RD senzora na operacijski sustav Linux, slijedite ove korake:

1.Provjerite jesu li zadovoljeni sljedeći preduvjeti:

Mreža mora biti dostupna za pretraživanje (portovi su otvoreni i firewall ne blokira dolaznu komunikaciju itd.).

Dostupno je serversko računalo.

ESET Management agent mora biti instaliran na lokalnom računalu da bi bile podržane sve značajke programa.

Terminal je otvoren.

Instalacijska datoteka RD senzora postavljena je kao izvršna:

chmod +x RDSensor-Linux-x86_64.sh

2.Upotrijebite sljedeću naredbu za pokretanje instalacijske datoteke kao sudo:

sudo ./RDSensor-Linux-x86_64.sh

3.Pročitajte Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika. Upotrijebite razmaknicu da biste prešli na sljedeću stranicu licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika.
Od vas će se zatražiti da navedete prihvaćate li ugovor. Pritisnite Y na tipkovnici ako se slažete, u suprotnom pritisnite N.

4.Pritisnite Y ako želite pridonijeti poboljšanju programa. U suprotnom pritisnite N.

5.ESET Rogue Detection Sensor pokrenut će se nakon dovršetka instalacije.

6.Da biste provjerili je li instalacija uspješno provedena, upotrijebite sljedeću naredbu za provjeru rada servisa:

sudo service rdsensor status

7.Dnevnik alata Rogue Detection Sensor dostupan je pod Dnevnici:

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/trace.log